Vodiči FUCZ sa psima završili u Sloveniji obuku za vodiče potražnih pasa u ljetnim uslovima

Psi FUCZ koristili su svu opremu koju posjeduju za potrage kao sto su GPS, ogrlica za praćenje kretanja psa i kamera za snimanje i slikanje kompletne potrage. Svi instruktori ocijenili su da je rad na terenu, kao i opremljenost vodiča i pasa FUCZ za boravak i kretanje u planini na zavidnom nivou. Da bi se dobio certifikat o završenoj obuci predstavnici FUCZ moraju proći i obuku za potrage u zimskim uslovima i spašavanje iz lavina.

Na poziv Saveza gorskih službi spašavanja Slovenije, pripadnici Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Jasmin Imširović i Miralem Žuga sa psima (Otto i Ozz), učestvovali su na obuci za vodiče potražnih pasa u ljetnim uslovima koja je održana u Sloveniji.

Na ovoj obuci, koja  je održana u Kranju-Gornje Jezersko u Centru za obrazovanje GRZS (Gorska reševalna zveza Slovenije/Savez gorskih službi spašavanja Slovenije), pored predstavnika Bosne i Hercegovine (FUCZ), Hrvatske i Slovenije, učestvovalo je i oko 40 parova (vodič-pas) iz različitih organizacija koje koriste pse za potrage i spašavanje.

Instruktori za obuku su bili aktivni vodiči potražnih pasa i instruktori za obuku vodiča pasa Republike Slovenije sa mnogo iskustva u radu sa potražnim psima i koji su bili uključeni u mnogo misija u potragama za nestalim osobama u više zemalja u okruženju.

Obuka se odvijala u prijepodnevnim satima – na terenu, a poslijepodne u sali – teorijska nastava u vidu zaključaka sa terena i evaluacijom dnevnih aktivnosti. Na terenu su bili podijeljeni u manje grupe i radili su kao tim sa drugim organizacijama.

Psi FUCZ koristili su svu opremu koju posjeduju za potrage kao sto su GPS, ogrlica za praćenje kretanja psa i kamera za snimanje i slikanje kompletne potrage. Svi instruktori su bili izuzetno zadovoljni zalaganjem i radom na terenu, kao i sa opremljenošću vodiča i pasa FUCZ za boravak i kretanje u planini.

Tokom obuke uočen je nedostatak opreme koju bi trebao vodič da nosi sa sobom, i to onu najosnovniju poput alpinističkog pojasa za vodiča, pojas za podizanje – spuštanje psa, alpinističko uže dužine 30 m, spuštalicu, nekoliko karabinera (metalnih spojnica)…

Kako bi upotpunili obuku i dobili certifikat predstavnici FUCZ, zajedno sa ostalima koji su prošli obuku za potrage u ljetnim uslovima, moraju završiti obuku i za vodiče potražnih pasa u zimskim uslovima i spašavanje iz lavina.