Timovi FUCZ pokazali izuzetnu spremnost u okviru višednevne civilne NATO terenske vježbe “BiH 2017” koja je održana u Tuzli i okolini

Od 25. do 29. septembra 2017 na brojnim lokacijama u Tuzlanskom kantonu izvedene su vježbe odgovora u kriznim situacijama koje su prouzrokovane poplavama, zemljotresima, saobraćajnim nesrećama, minskim i hemijskim incidentima…

Uspjehu ove vježbe, koja je ocijenjena kao vježba od posebnog značaja za BiH, u velikoj mjeri je doprinijelo i sedam timova FUCZ koji su činili oko 12 posto učesnika cijele vježbe.FUCZ sa timovima za intervencije – za spašavanje na vodi i pod vodom, za prečišćavanje vode, za odgovor na CBRN  incident, USAR timom, deminerskim timom, timom za UES …, u toku vježbe pokazali su izuzetno znanje i vještine iz oblasti djelovanja i spašavanja u vanrednim situacijama.

Jutros (2. oktobar) pripadnici Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) sa prostora Univerzitetskog centra u Tuzli (gdje je bila baza) i sa ostalih lokacija na području Tuzlanskog kantona na kojima su se odvijali scenariji vježbe, završavaju pakovanje materijalno-tehničkih sredstava, šatora, kontejnera i ostale opreme koju je FUCZ ustupila kao podršku NATO terenskoj vježbi “Bosna i Hercegovina 2017” a koja se od 25. do 29. septembra 2017. godine održala u Tuzli i okolini, a svečanom ceremonjom završena u subotu 29. septembra.

Domaćin ove vježbe bio je Tuzlanski kanton a organizatori Ministarstvo sigurnosti BiH i NATO Euroatlantski centar za koordinaciju aktivnosti u pružanju hitnog odgovora (EADRCC),uz učešće specijalističkih timova iz 34 države NATO-a i partnerskih zemalja (uključujući i BiH) sa oko 1.300 učesnika.

Cilj vježbe bio je poboljšanje interoperabilnosti međunarodnih aktivnosti u pružanju odgovora na elementarne nepogode a odluka da se vježba odnosi na poplave i zemljotres zasnovana je na geološkim i ekološkim izazovima s kojima se suočava BiH.Neke zemlje učesnice ove vježbe pomagale su BiH tokom katastrofalnih poplava 2014. godine

Na ceremoniji zatvaranja vježbe govorili su Dragan Mektić, ministar sigurnosti BiH i Volf Diter Roepke, šef odjela za civilno planiranje za vanredne situacije NATO-a. Zaključeno je da BiH može uspješno koordinirati i sarađivati između različitih službi zaštite i spašavanja, da ima kapacitete i da je spremna, u saradnji sa timovima iz drugih država, učestvovati u spasilačkim akcijama i van BiH.Rečeno je da se BiH kao domaćin ove vježbe, posvetila jednoj važnoj potrebi ljudi u ovoj zemlji i regionu, čineći to ona unapređuje sigurnost ljudi u Euro-atlantskom području, a to je i misija vježbe i EADRCC – spašavanje ljudskih života u kriznim situacijama.

Proteklih godina NATO EADRCC je organizovao 16 vježbi ali je ovo prva koja je održana u BiHi koja se izdvojila od ostalih po složenosti i obimu. Terenski dio vježbe se odvijao na osam lokacija u okolini Tuzle gdje su timovi za zaštitu i spašavanje realizovali akcije za četiri različita scenarija.

Scenarij ovogodišnje vježbe “Bosna i Hercegovina 2017” je omogućio usvajanje prakse u međunarodnoj saradnji i ojačao mogućnost timova iz različitih zemalja da efikasno rade zajedno što podrazumijeva niz aktivnosti i uključuje spašavanje iz vode, potrage u urbanim područjima, medicinske timove, te spašavanje i zaštitu od hemijskog, biološkog, radioaktivnog i nuklearnog oružja, kao i timove za dekontaminaciju.

Vježbe su se odvijale na području grada Tuzle, te općina Lukavac i Živinice, odnosno na lokalitetima jezera Modrac, fabrike “Resod guming”, rijeke Oskove, zgrade “Sodaso”, rudnika Đurđevik i naftnih terminala u Živinicama. Na lokaciji jezera Modrac kod Lukavca simulirana je jedna od vježbi koja se ticala spašavanja ljudi iz saobraćajne nesreće, paralelno sa hemijskim incidentom i nesrećom u žičari.U ovoj vježbi učestvovalo je oko 200 osoba iz Bjelorusije, Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine (FUCZ), Ukrajine i Španije. Nakon simulacije detekcije hemijskog incidenta, tim za traganje i spašavanje pod vodom, zajedno s timom za traganje i spašavanje na vodi, pristupio je izvlačenju i zbrinjavanju žrtava iz automobila, koji su nakon saobraćajne nesreće završili u jezeru.

Na ovoj lokaciji izvedena je vježba vertikalnog spašavanja stanovništva s jedne strane jezera na drugu, jer su sela poplavljena, te djece s posebnim potrebama. U vježbi, pored specijalističkih timova, učestvovala su i dva helikoptera Oružanih snaga BiH koji su unesrećene izmjestiti na sigurnu lokaciju.

Na jezeru Modrac u izuzetno uspješnoj noćnoj vježbi sa scenarijima spašavanja iz vode učestvovali su i pripadnici FUCZ.

Nekoliko izuzetno važnih vježbi izvedeno je i u nekadašnjoj (spaljenoj) zgradi SodaSo u Tuzli.Upravo izgled uništene zgrade poslužio je za simulaciju zemljotresa u Tuzli, a kojem je prethodio hemijsko-biološko-radiološki incident usljed kojeg je kontaminirano nekoliko građana. Opasna materija koja se izlila predstavljala je opasnost i po okolno stanovništvo. Nakon obezbjeđenja terena, specijalističke ekipe iz Sjedinjenih Američkih Država, Španije i Bosne i Hercegovine izvršili su dekontaminaciju objekta i građana, koji su potom prebačeni u specijalnu laboratoriju.

Nakon ovog incidenta, prema scenariju, sasvim iznenada Tuzlu je pogodio jak zemljotres, usljed kojeg je nekoliko žrtava ostalo zarobljeno u zgradi SodaSo.

Nakon aktivacije pripadnika gorskih službi spašavanja i vatrogasaca, spasilački timovi iz Bjelorusije, Ukrajine, BiH i Crne Gore u koordiniranim akcijama iz razrušenih objekata izvlačili su unesrećene građane koji su nakon medicinskog zbrinjavanja na mjestu nesreće specijalnim vozilima izmješteni u lokalne medicinske ustanove. Ova vježba se realizirala sa specijalnom opremom koja je zadovoljila UN standarde za urbano traganje i spašavanje.

Tokom ove NATO terenske vježbe održana je prezentacija i testiranje NICS sistema. Naime, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine učestvuje u projektu “Napredna regionalna koordinacija u nesrećama u zemljama Zapadnog Balkana”, kroz koji će se razviti sistem za unapređenje komunikacije i razmjenu relevantnih informacija između službi zaštite i spašavanja u situacijama prirodnih ili drugih nesreća u BiH i zemljama Zapadnog Balkana.Sistem NICS se već pokazao kao koristan i od velike pomoći službama spašavanja tokom potraga za nestalim osobama, transportu povrijeđenih osoba, gašenju požara, i sl. FUCZ aktivno ga koristi od maja ove godine i prvi slučaj korištenja je bio prilikom potrage za nestalom osobom na području Brčko distrikta. U toku je popuna baze podataka raspoloživim prostornim podacima kao npr.: minskom situacijom u BiH, planinarskim stazama, granicama općina, kantona i entiteta, saobraćajnicama, vodnim površinama i slično.Projekat je podržan od strane  NATO programa “Nauka za mir i sigurnostˮ (NATO Science for Peace and Security Programme – SPS) i Odjeljenja za unutrašnju sigurnost Sjednjenih Američkih Država.

Uspjehu ove vježbe, koja je ocijenjena kao vježba od posebnog značaja za BiH, posebno je doprinijelo sedam timova FUCZ koji su činili oko 12 posto učesnika cijele vježbe. Inače, FUCZ već godinu dana, zajedno sa ostalim učesnicima iz BiH, radi na pripremi ove vježbe.

U toku vježbe FUCZ sa timovima za intervencije – za spašavanje na vodi i pod vodom, za prečišćavanje vode, za odgovor na CBRN  incident, USAR timom, deminerskim timom, timom za UES…, pokazali su izuzetno znanje i vještine iz oblasti djelovanja i spašavanja u vanrednim situacijama.

Bila je ovo jedinstvena prilika da sve službe koje djeluju u našoj zemlji pokažu koliko su spremne odgovoriti posljedicama prirodnih katastrofa kojih niko nije pošteđen.
Prema riječima direktora FUCZ Fahrudina Solaka, u toku ove vježbe snage odgovora naišle su na odlične reakcije predstavnika ostalih zemalja učesnica.

“Ovo je izuzetno dobra vježba za sve strukture civilne zaštite u BiH. Razmjena iskustava predstavlja dobrobit same vježbe, a kroz ovo imamo priliku naučiti i kako raditi sa drugim kolegama, kako primijeniti neke nove procedure, šta još treba uvježbavati unutar BiH i slično”, kazao je direktor Solak

Bosna i Hercegovina se prezentirala kao izvrstan organizator i domaćin ove vježbe, pa bi iiskazana izuzetnaspremnost učesnika iz BiH, posebno pripadnika FUCZ, svakako trebalapomoći aktivaciji MAP-a, projekta koji se odnosi na ispunjavanje uvjeta, otvaranju razgovora i stvaranju uvjeta za integraciju BiH u NATO-ov sistem.

Ceremonija zatvaranja NATO vježbe upravljanja posljedicama elementarnih nepogoda “Bosna i Hercegovina 2017ˮ završena je uručenjem certifikata učesnicima.