Predstavnici FUCZ učestvovali u radu Međunarodne zimske škole “Korporativna sigurnost i zaštita”

Iz Federalne uprave civilne zaštite, koja je, za razliku od prošle Ljetne škole, na ovoj bila programski partner, Zimsku školu je uspješno završilo četvero njenih predstavnika. Imajući u vidu aktuelne globalne sigurnosne izazove i skoro svakodnevne krizne situacije, pokazalo se da je ova Zimska škola uspješan doprinos funkcionalnoj edukaciji kadrova iz sistema zaštite i sigurnosti.

Međunarodna zimska škola “Korporativna sigurnost i zaštitaˮ, koju je uz partnerstvo Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i u saradnji sa Veleučilištem Velika Gorica iz Republike Hrvatske, organizirao Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, održana je od 13. do 18. februara 2017. godine na ovom fakultetu i u hotelu “Maršal” na Bjelašnici.

Na ovoj Međunarodnoj Zimskoj školi učestvovalo je više od 40 polaznika, i to profesionalaca i praktičara iz institucija i organizacija čiji je djelokrug širi kontekst sigurnosti, te studenata iz Hrvatske  i Bosne i Hercegovine. Predavači iz regije, akademsko osoblje i stručnjaci iz prakse sprovodili su intenzivnu petodnevnu teoretsku i praktičnu obuku  polaznika u cilju savladavanja programa korporativne sigurnosti i zaštite.

Programske aktivnosti su realizirane kroz module i praktične vježbe, a neke tematske cjeline bile su: Osnove korporacijske sigurnosti i zaštite; Zaštita osoba, imovine i podataka; Upravljanje kritičnom korporacijskom infrastruktuirom; Zaštita okoliša; Zaštita i spašavanje od požara i eksplozija; Planovi zaštite i spašavanja; Prava, mjere i odgovornosti zaštite itd.

Iz Federalne uprave civilne zaštite, koja je, za razliku od prošle Ljetne škole, na ovoj bila programski partner, Zimsku školu je uspješno završilo četvero njenih predstavnika.

Strateški partneri u realizaciji ovog projekta bili su MICROSOFT Bosna i Hercegovina i  Agencija za zaštitu ljudi i imovine DSC. Pored FUCZ, partneri u provođenju programa ove Ljetne škole bili su i Direkcija za koordinaciju policijskih tijela u BiH, Privredna komora Kantona Sarajevo, JKP ZOI 84, Hotel “Maršal”, IPA Sarajevo, magazin A&S Adria, Rudarsko-geološko-građevinski fakultet Univerziteta u Tuzli i Visoka škola “CEPS – Centar za poslovne studije” Kiseljak.

Imajući u vidu aktuelne globalne sigurnosne izazove i skoro svakodnevne krizne situacije, pokazalo se da je ova Zimska škola uspješan doprinos funkcionalnoj edukaciji kadrova iz sistema zaštite i sigurnosti.