Uspješno završena obuka za rukovanje metal detektorima za podvodno deminiranje i sa radarom

Navedeni metal detektori su nedavna donacija općina Ilidža i Centar Sarajevo Federalnoj upravi civilne zaštite. Ova obuka i novi metal detektori svakako će doprinijeti tome da se što prije očisti zemljište koje je zagađeno minama ali i uklone i unište eksplozivna sredstva koja predstavljaju opasnost u bh. rijekama i ostalim vodenim površinama.

Od 17. do 19.10.2017. godine u Sarajevu je organizovana i sprovedena obuka za rukovanje sa metal detektorima model Vallon VMW1 i MW1630B za podvodno deminiranje, VMH3CS, VMH4 i VMR3G sa radarom. Toretski dio ove obuke je realizovan u prostorijama Sektora za organizaciju deminiranja i UES na Ilidži, a praktični dio na poligonu Grkarica na Bjelašnici. Izvođači obuke bili su Daniel Herrlinger, predstavnik proizvođača firme “Vallon”i Fadil Pezo, predstavnik dobavljača firme “Shot” d.o.o. iz Zenice.

Navedenu obuku je pohađalo i uspješno završilo ukupno 35 polaznika, pripadnika Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), i to sve vođe deminerskih timova, vođe timova za UES, operateri UES, vođe mašinskih timova, vođa tima pasa, vođa tima ronioca sa roniocima, viši referenti interne kontrole kvaliteta, šef Odsjeka za deminiranje, šef Odsjeka za UES i rukovodioc Sektora za organizaciju deminiranja i UES.

Navedeni metal detektori su nedavna donacija općina Ilidža i Centar Sarajevo Federalnoj upravi civilne zaštite.

Ova obuka i novi metal detektori svakako će doprinijeti tome da se što prije očisti zemljište koje je zagađeno minama ali i uklone i unište eksplozivna sredstva koja predstavljaju opasnost u bh. rijekama i ostalim vodenim površinama.