Medicinari FUCZ uspješno završili obuku o savremenim procedurama u liječenju traumatskih povreda

Koncept obuke, koju su prošle četiri medicinarke deminerskih timova FUCZ i isto toliko volontera medicinske struke Crvenog križa/krsta Federacije BiH, bio je baziran na modernim procedurama zbrinjavanja traumatoloških povreda. Velika zainteresiranost polaznika, posebno u oblastima novih savremenih pristupa traumatskim povredama na terenu i pružanja medicinskih usluga sa stajališta zakona, ukazala je na potrebu češćeg organizovanja obuka iz ove oblasti . Nakon, teoretskog, u praktičnom dijelu obuke na Bjelašnici je 27. juna provedena pokazna terenska vježba. Ova petodnevna obuka jedna je od aktivnosti koje su rezultat dugogodišnje saradnje FUCZ i Ministarstva unutrašnjih poslova Češke Republike a provode se na osnovu Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva unutrašnjih poslova Češke Republike i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine. Polaznici ove obuke postaju instruktori prve pomoći a saradnja se nastavlja u novembru ove godine gdje će polaznici u uzvratnoj studijskoj posjeti Češkoj Republici imati priliku za dalje usavršavanje.

Od 24. do 28. juna 2024. godine u prostorijama Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) u Sarajevu održana je obuka zdravstvenih radnika pod nazivom “Savremene procedure u liječenju traumatskih povreda” koju su realizovali instruktori prve pomoći češke policije, koji su pripadnici tima koji brine o medicinskoj sigurnosti i potrebi svih policijskih struktura Češke Republike.

Ova medicinska obuka dogovorena je prošle godine nakon što je u septembru i oktobru uspješno realizirana misija čišćenja neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a) na lokaciji bivše kasarne “Žunovnica“ u Hadžićima kod Sarajeva.

Koncept obuke bio je baziran na modernim procedurama zbrinjavanja traumatoloških povreda a obuku su prošle četiri medicinarke deminerskih timova FUCZ i četiri volontera Crvenog križa/krsta Federacije BiH.

Velika zainteresiranost polaznika, posebno u oblastima novih savremenih pristupa traumatskim povredama na terenu i pružanja medicinskih usluga sa stajališta zakona, ukazala je na potrebu češćeg organizovanja obuka iz ove oblasti .. U sklopu obuke na Bjelašnici je 27. juna provedena je i pokazna terenska vježba kroz koju su polaznici imali priliku praktično primjeniti znanje stečeno tokom teoretskog dijela obuke .

Ova petodnevna obuka jedna je od aktivnosti koje su rezultat dugogodišnje saradnje FUCZ i Ministarstva unutrašnjih poslova Češke Republike a provode se na osnovu Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva unutrašnjih poslova Češke Republike i Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine

Ovakav vid obuka i vježbi važan su segment u nadogradnji znanja medicinskih radnika čija je uloga, kao pripadnika deminerskih i spasilačkih timova od velikog značaja u zaštiti i spašavanju.

Instruktori iz Češke Republike polaznicima su poklonili deset ličnih medicinskih setova za spasioce i ruksake sa opremom za obuku.

Polaznici ove obuke postaju instruktori prve pomoći za što sui m  uručeni i certifikati a u nastavku saradnja u novembru ove godine polaznici će u uzvratnoj studijskoj posjeti Češkoj Republici imati  priliku za dalje usavršavanje.