Dopuna sažetka Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dan 20.02.2017. godine, do 15:00 sati

KLIZANJE TLA

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. U toku današnjeg dana, predstavnici Kantonalne uprave civilne zaštite, zajedno sa predstavnicima Općinske službe civilne zaštite Kakanj, obišli su područje općine Kakanj, lokalitet Donji Kakanj-Mramor-Brnjic, gdje je dana 16.02.2017.godine, došlo do klizišta na odlagalištu jalovine površinskog kopa Vrtlište. Također, upriličen je i sastanak sa direktorom Rudnika mrkog uglja Kakanj, kako bi se iskoordinirale daljne aktivnosti u poduzimanju mjera i radnji na zaštiti i spašavanju na navedenom lokalitetu, obzirom da se na tom području u koritu rijeke Ribnice, formiralo jezero.

Na dionici lokalnog puta Donji Kakanj-Mramor-Brnjic, putna komunikacija je zatvorena za saobraćaj. Za područje Brnjica i mjesta Mramor, saobraćaj se odvija alternativnim pravcem preko takozvanog Kopa. Od strane službe Rudnika mrkog uglja Kakanj, izvode se radovi na sanaciji klizišta.

Aktiviranjem klizišta u potpunosti je zatvoreno korito rijeke Ribnice, na lokalitetu raskršća za mjesto Mramor, gdje se formiralo jezero, dužine cca 2 km i širine cca 30 m, koje za sada nema tendenciju izlijevanja, niti stvaranja opasnosti po ljude i materijalna dobra.

Radi se na održavanju putne komunikacije, kako pogođena područja ne bi ostala odsječena u potpunosti.

Dogovorene su aktivnosti i radnje na smanjivanju vodostaja na novonastaloj akumulaciji, na način da se angažuju pumpe za izvlačenje vode sa visokim kapacitetom ispumpavanja, a koje bi održavale nivo vodostaja jezera.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE