Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 20./21.02.2017. godine, do 10:00 sati

KLIZANJE TLA

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj- površinski kop Vrtilište.

I dalje na dionici lokalnog puta Donji Kakanj-Mramor-Brnjic, zbog nastalog klizišta saobraćajna komunikacija je zatvorena za saobraćaj.

Saobraćaj za područje Brnjica i mjesta Mramor odvija se alternativnim pravcem preko tzv.Kopa. Od strane službe Rudnika mrkog uglja Kakanj, izvode se radovi na sanaciji klizišta.

Jezero koje je formirano (dužine cca 2km i širine cca 30 m), nastalo je aktiviranjem klizišta i u potpunosti je zatvorilo korito rijeke Ribnice na lokalitetu raskršća za mjesto Mramor, te za sada ne prijeti izlijevanjem, niti ugrožavanjem ljudi i materijalnih dobara.                                                 

Za smanjenje vodostaja u novonastaloj akumulaciji, angažovat će se pumpe za izvlačenje vode sa visokim kapacitetom ispumpavanja, a koje bi održavale nivo vodostaja jezera.

POŽARI

Zapadnohercegovački kanton

Općina Ljubuški. Vatrogasna jedinica općine Ljubuški gasila je manji požar na Humcu. U gašenju su intervenisala dva pripadnika vatrogasne jedinice s jednim vozilom. Izgorjela je manja površina trave i niskog rastinja.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja u mjesnoj zajednici Lješnica. Opožareno je cca 3 dunuma.

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik  imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja na lokalitetu Stari grad. Požar je ugašen.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervenciju na gašenju požara na putu za Blagaj, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

ZAGAĐENJE ZRAKA – OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK-a, kvalitet zraka za dan 20.02.2017 godine odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka na lokalitetima Skver, BKC i  Bukinje, dok je na lokalitetima Lukavac i Živinice odgovarao kvalitetu čistog zraka.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Posavski kanton

Općina Orašje. „A“ Tim Tuzla za uklanjanje NUS-a obavljao je poslove na uništavanju NUS-a, na području općine Orašje.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Kantonalni operativni centar civilne zaštite zaprimio je prijavu od građanina da se u dvorištu porodićne  kuće u ulici Fra Didaka Buntića, nalazi nepoznati NUS.

Također, Kantonalni operativni centar civilne zaštite zaprimio je i prijavu od Policijske uprave Ljubuški, da se u njihovim prostorijama nalazi nepoznati NUS.

O navedenim prijavama upoznati su vođa deminerskog tima Mostar „A“, kao i Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Goražde. Nakon dojave građana o pronalasku NUS-a u naselju Ilovača, MZ Ilovača, općina Goražde, „A“ Tim FUCZ-e, odmah je izašao na lice mjesta i preuzeo dvije ručne bombe.

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Kantonalni operativni centar civilne zaštite zaprimio je prijavu o pronalasku NUS-a, radi se pješadijskoj mini PMA-2, kom…1.

Općina Vitez. Kantonalni operativni centar civilne zaštite zaprimio je prijavu o pronalasku MRUD 1…kom, na lokalitetu Pirići.

O navedenim prijavama upoznati su vođa deminerskog tima Busovača „A“, kao i Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE