Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 23/24.09.2017.godine, do 10:00 sati

VODOSTAJI

Posavski Kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07,00 sati

–   Bosanski Brod ——————————-          444 (pripremno stanje)

–   Bosanski Šamac —————————-          228 (normalno stanje)

–   Orašje ——————————————          444 (normalno stanje)

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervencije na gašenju požara i to:

  • od 13:40 do 15:00 sati, u Krivodolu, gdje je gorila trava i rastinje, te
  • od 17:45 do 18:15 sati, u ul. Kralja Tomislava, gdje je gorila el. instalacija.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća, imala je intervenciju na gašenju požara

od 08:48 do 09:25 sati, u mjestu Ripač, zbog zapaljenja elektroinstalacija u restoranu „River dock“. Pričinjena je manja materijalna šteta, a požar su gasila dva vatrogasca sa vozilom.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac, imala je intervenciju u vremenu od 19:10 do 20:15 sati, u Ulici Trgovačka, zbog požara u prodavnici auto dijelova. Požar su gasila dva vatrogasca sa vozilom.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to: u Željezari „Mitall“ u pogonu čeličana, požar ulja za hlađenje, povrijeđenih lica nije bilo, te u naselju Blatuša, manji požar niskog rastinja i suhe trave. Navedeni požar su ugašeni.

Općina Tešanj. Vatrogasna jedinica općine  Tešanj, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to: u naselju Jelah, na objektu, u kojem se nalazi đubrivo za proizvodnju hrane za kokoši, uzrok požara je namjerna paljevina, pričinjena je materijalna šteta, te intervencija također u naselju Jelah, pored privatne kuće požar ogrjevnog drveta (oko 4 m), požar je ugašen, pričinjena je materijalna šteta bez povrijeđenih lica.

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj,  imala je intervenciju, u gradu na objektu brze hrane, gdje je došlo do zapaljenja ulja u fritezi, požar je ugašen, povrijeđenih lica nije bilo.

VODOSNABDIJEVANJE

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Usljed obilnih padavina u proteklom periodu došlo je do povećanja izdašnosti izvorišta: Klokot, Privilica, Trbljenik, Ostrovica i Toplica, a samim tim i do povećanja mutnoće vode pa se i dalje preporučuje  prokuhavanje vode prije upotrebe za piće.

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. DVD Stari Vitez vrši  odvoz pitke vode u MZ Ahmiće-naselje Pirići dva puta sedmično, a DVD Vitez u naselje Nadioci jednom sedmično po programu odvoza vode.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Kanton Sarajevo

U izvještajnom periodu Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je dvije informacije o pronalasku NUS-a i to:

  • od strane PS Stari Grad, da je na Trebeviću na lokalitetu bob staze u ulici La Benevolencija br. 16., Općina Centar pronađeno 13 ručnih bombi;
  • od strane PS Novo Sarajevo, da je u ulici Derviša Numića br. 78., općina Novo Sarajevo, pronađena jedna ručna bomba.

O primljenim  informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji će navedeni NUS ukloniti u narednom periodu i izvjestiti nas o preuzimanju istog.

Aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite

Federalna uprava civilne zaštite će sa sedam timova učestvovati u terenskoj NATO-ovoj vježbi upravljanja posljedicama elementarnih nepogoda “Bosna i Hercegovina 2017”, koja će od 25. do 29. septembra biti održana na osam lokacija na području Tuzlanskog kantona.

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod, izdao je Žuti nivo upozorenja za područje F BiH, zbog moguće grmljavine u poslijepodnevnim satima.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE