Održana 27. redovna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite

Na današnjoj sjednici FŠCZ prihvaćen je Izvještaj o radu u 2016. godini i Program aktivnosti FŠCZ u 2017. godini. Usvojen je Plan korištenja sredstava posebne naknade u 2017. godini, Program obilježavanja Dana civilne zaštite Federacije BiH, kao i Prijedlozi za dodjelu priznanja FŠCZ u 2016. godini koja će zaslužnim pojedincima, institucijama i organizacijama biti uručena na Svečanoj sjednici FŠCZ, 2. marta 2017. godine u multimedijalnoj sali Općine Novi Grad Sarajevo.

Danas je (21.02.2017. godine) u sjedištu Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) u  Sarajevu održana 27. redovna sjednica Federalnog štaba civilne zaštite (FŠCZ) kojom je predsjedavala ministrica Jelka Milićević, zapovjednica Štaba.

Na današnjoj sjednici FŠCZ prihvaćen je Izvještaj o radu u 2016. godini i Program aktivnosti Federalnog štaba civilne zaštite u 2017. godini.

Federalni štab civilne zaštite će u 2017. godini raditi na pitanjima koja su uređena  Zakonom o zaštiti i spašavanju, Zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima i podzakonskim propisima od značaja za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara, s težištem na pripreme Federalnog štaba za vršenje svoje operativno-stručne funkcije, odnosno funkcije rukovođenja akcijama zaštite i spašavanja. Tokom 2017. godine, Federalni štab će posvetiti posebnu pažnju aktivnostima koji se odnose na donošenje Federalnog plana zaštite i spašavanja, u skladu sa Uredbom o sadržaju i načinu izrade planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća i planova zaštite od požara.

Usvojen je Plan korištenja sredstava posebne naknade u 2017. godini, po kojem je  planirano ubiranje prihoda po osnovu naknade za zaštitu i spašavanje u iznosu od  3.000.000,00 KM.

Na današnjoj sjednici FŠCZ usvojen je Program obilježavanja Dana civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine, kao i Prijedlozi za dodjelu priznanja FŠCZ u 2016. godini i prijedlog Odluke o finansiranju svečanog obilježavanja 1. marta – Dana civilne

Tim povodom, na Svečanoj sjednici Federalnog štaba civilne zaštite, koja će biti održana 2. marta 2017. godine u multimedijalnoj sali Općine Novi Grad Sarajevo, zaslužnim pojedincima, institucijama i organizacijama biće uručena prigodna priznanja.