Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 06./07.08.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Kanton 10.

Općina Livno. Požar na planini Dinari iznad naselja Čaprazlije, Donji i Gornji Rujani te Gubin, općina Livno i dalje je aktivan. Helikopter OS BiH gasi iznad naselja Gubin.

Općina Bosansko Grahovo. Požar između općina Bosansko Grahovo i Glamoč i dalje je aktivan.

Na platou Resanovci područje između općina B.Grahovo i Drvara je aktivan i pod nadzorom.

Drugi helikopter koji se trebao priključiti gašenju zbog loših vremenskih uvjeta nije poletio.Očekujemo ga u toku dana.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 10:35 do 12:45 sati, u Vranjevićima, gdje je gorila trava i nisko rastinje, te

– od 20:35 do 22:00 sati, u Podveležju, gdje je gorila trava.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina, imala je intervenciju na gašenju požara, u vremenu od 17:40 do 18:00 sati, u Tasovčićima kod Veletržnice, gdje je gorila trava i rastinje.

Općina Čitluk. Vatrogasna jedinica općine Čitluk, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 14:05 do 14:50 sati, u mjestu, Vionica, gdje je gorila trava i nisko rastinje, te

– od 22:00 do 23:45 sati, u mjestu Služanj, gdje je gorila trava i nisko rastinje.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic, imala je dvije intervencije na gašenju požara, u vremenu od 20:43 do 22:15 sati u mjestu Džepi, gdje je gorila šikara i nisko rastinje.

Općina Neum. U popodnevnim satima izbio veći požar na području općine Neum, na lokalitetu Jazine i Kamenice. Vatra je ugrožavala  više stambenih objekata, jedan hotel sa gostima i benzinsku pumpu.

Općinska služba civilne zaštite općine Neum, tražila je pomoć u gašenju iz zraka, zbog nepristupačnog terena.

Upućen je Zahtjev za pomoć u gašenju iz zraka, helikopterom OS-a  BiH, a s obzirom da se požar proširio na više hektara sa prijetnjom stambenim objektima.

Na gašenju požara angažovano je svo raspoloživo ljudstvo i oprema PVP Neum kao i dio lokalnog stanovništva.

Od strane operativnog centra Federalne uprave civilne zaštite, stigla je obavijest da je helikopter OS-a BiH angažovan na području općine Livno, pa tako nije u mogućnosti da djeluje na području općine Neum. Tokom jutra stanje na terenu je stabilno, nema otvorenog plamena, dok se na pojedinim mjestima u brdu na nepristupačnom dijelu, vidi dim.

Trenutno nije potrebna pomoć u gašenju iz zraka.

Općina Stolac. Vatrogasna jedinica općine Stolac, imala je intervenciju u vremenu od 00:05 do 01:05 sati, na lokalitetu Humac, gdje je gorila trava i nisko rastinje.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica, imala je intervenciju u vremenu od 18:00 do 19:20 sati, u mjestu Ostrožac, gdje je ponovo gorilo nisko rastinje i trava.

Općina Prozor- Rama. Vatrogasna jedinica općine Jablanica, imala je intervenciju u vremenu od 10:00 do 11:30 sati, u Gornjem Lugu, gdje je gorila trava i nisko rastinje.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća, imala je dvije intervencije na gašenju požara, i to:

– od 12:58 do 13:40 sati, u naselju Nova četvrt, gdje je gorjela trava. Požar gasila 2 vatrogasca sa vozilom, te

– od 11:00 do 19:00 sati, u mjestu Štrbački buk, gdje je gorjela trava i šuma. Požar gasilo 2 vatrogasca sa vozilom.

Općina Sanski Most.  Vatrogasna jedinica općine Sanski Most, imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

– od 13:50 do 14:05 00 sati, u mjestu Kijevo, gdje je gorilo nisko rastinje i šuma, požar gasilo 2 vatrogasca sa vozilom.

– od 23:15 do 01:15 sati, u mjestu Kijevo nisko rastinje i trava, požar gasilo 3 vatrogasca sa vozilom.

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa, imala je intervenciju u vremenu od 10:40 do 11:45 sati, u mjestu Jezerski, gdje je gorila trava i nisko rastinje. Požar gasilo 2 vatrogasca sa vozilom.

Zapadnohercegovački kanton

Općina Posušje. Pripadnici vatrogasne postrojbe Posušje, imala je intervenciju u vremenu od 08:30 do 10:30 sati, na gašenju požara otvorenog prostora na lokalitetu Zagorje. Opožareno je do 1 ha trave, niskog rastinja i šume. U intervenciji su sudjelovala 3 vatrogasca sa vatrogasnim vozilom.

Općina Ljubuški. Pripadnici vatrogasne postrojbe Ljubuški, gasili su požar otvorenog prostora na lokalitetu Gornja Vitina u vremenu od 15:15 do 20:00 sati. Opožareno je do 1 ha trave, niskog rastinja i šume. U intervenciji je sudjelovalo 5 vatrogasaca sa dvije vatrogasne cisterne.

Također vatrogasna jedinica imala je intervenciju u vremenu od 21:00 do 22:00 sati, u mjestu Tihaljina, na gašenju požara trave i niskog rastinja.

Trenutno na području Kantona nema aktivnog požara otvorenog prostora.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. Vatrogasna jedinica općine Maglaj, imala je intervenciju na gašenju požara el.table i instalacija na stambenom objektu u MZ-i Novi Šeher

Općina Olovo. Vatrogasna jedinica općine Olovo, imala je intervenciju, na lokaciji naseljenog mjesta Bakići, gdje je gorilo sitno rastinje, suha trava i grmovi na opožarenoj površini cca 0,4 ha. Intervencijom PVJ, uz pomoć lokalnog stanovništva požar je lokalizovan, a zatim potpuno ugašen.

Srednjobosanski kanton

Općina Jajce. Vatrogasna jedinica općine Jajce, imala je intervenciju na lokalitetu Vrbica, gdje je gorilo nisko rastinje, požar je ugašen.

Tuzlanski kanton

Općina Kalesija. Vatrogasna jedinica općine Kalesija, imala je intervenciju, na gašenju požara u mjestu Masle, gdje je gorilo pola dunuma niskog rastinja.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo, imala je 4 manjie intervencija: od čega 3 na gašenju niskog rastinja i trave, te 1 na gašenju krova stambenog objekta.

VODOSNABDIJEVANJE

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. DVD-e Stari Vitez vrši  odvoz pitke vode MZ-e Bukve, naseljeno mjesto Putkovići, sa istakanjem u rezervoar dva puta tjedno.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Srednjobosanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite Travnik, zaprimio je tri informacije o postojanju NUS-a i to :

– na lokalitetu Ravan, radi se o ručnoj bombi,

– na lokalitetu Kovačevac, radi se o nepoznatom NUS-u, te

– na lokalitetu Donja Rovna, radi se o ručnoj bombi.

Sva tri NUS-a su pronađena na područje općine Busovača.

O navedenom obaviješten je „A“ tim Busovača i pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite Sarajevo, primio je informaciju od dežurnog u KDZ-u MUP-a KS, da se u njihovim prostorijama nalaze dvije ručne bombe.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

OSTALO

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod, izdao je Zeleno upozorenje za veći dio Federacije BiH, osima za HNK gdje je izdato Žuto upozorenje.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE