Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 30./31.03.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 09:35 do 14:15 i od 15:55 do 19:30 sati, na Kokorini, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 17:00 do 18:30 sati, na Planinici, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 16:00 do 16:40 sati, u Gnjilištima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 16:45 do 22:30 sati, na lokalitetu Lokve – Stanojevići, gdje je gorjela šuma, trava i nisko rastinje. Dio opožarene površine, koji je označen kao minsko polje, samo se nadzirao.

– od 17:35 do 18:00 sati, u Pelinama, izgorila  je stara napuštena baraka,

– od 20:06 do 21:00 sati, na putu od Dretelja prema Šurmancima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 18:52 do 19:20 sati, kod Željezničke stanice,

– od 19:30 do 20:00 sati, u Bjelovčinama, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 23:45 do 00:50 sati, na lokalitetu Obri, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Požar pored Boračkog jezera je djelomično ugašen. Jučer od 08:30 do 10:20 sati, helikopter OS BiH djelovao je na požarištu u 10 navrata, a u popodnevnim satima iza 16:00 sati, u 20 navrata. U jutarnjim satima pripadnici vatrogasne jedinice obišli su teren te utvrdili da je neophodan nastavak angažovanja helikoptera na gašenju požara iz zraka. Upućen zahtjev od stane općinske službe CZ Konjic za daljim angažovanjem helikoptera OS BiH o čemu je obavješten OKC-112 BiH u cilju dostavljana zahtjeva prema OSBiH.

Požari u Kanjini, Ćelebića brdu i Orahovici su ugašeni.

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je intervencije na gašenju požara od 14:45 do 15:40 sati, u mjestu Srednja Slatina (Put za Pisvir), gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Prozor-Rama. Vatrogasna jedinica općine Prozor-Rama imala je intervencije na gašenju požara, i to:

– od 10:00 do 11:00 sati, u blizini sela Ripci, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 10:30 do 11:30 sati, u gradu Prozoru, gdje je gorjela knjižnica,

– od 11:00 do 15:00 sati, na planini Draševo, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,

– od 13:00 do 15:00 sati, u blizini sela Gorica, gdje je  gorjela trava i nisko rastinje,

– od 12:00 do 13:00 sati, u selu Borovnica, gdje je gorjela trava,

– od 17:00 do 19:00 sati, u blizini Katoličke crkve na Orašcu, gdje je gorila trava.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada  Bihaća  imala je intervencije, i to:

–        od 10:45 sati, u mjestu Brekovačke strane, gdje je gorila  trava i nisko rastinje. Požar je gašen od strane šest vatrogasca sa jednim vozilom. U toku noći su pekinuli sa gašenjem zbog nepristupačnog terena, tako da će se gašenje nastaviti u jutarnjim satima.

–        od 13:26 do 13:55 sati, u mjestu Golubić, gdje je gorjela trava. Požar su gasili tri  vatrogasaca sa jednim vozilom.

–        od 19:16 do 20:45 sati, ponovo u mjestu Golubić, , gdje je gorjela trava. Požar gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa imala je intervencije na gašenju požara, i to:

–        od 11:50 do 12:10 sati, u mjestu Krčane, gdje je gorjela  trava. Požar su gasili dva vatrogasca sa jednim vozilom,

–        od 13:00 do 15:00 sati, u mjestu Jasenica, gdje je gorjela trava. Požar su gasili četiri vatrogasca sa dva vozila,

–        od 16:00 do 17:20  sati, u mjestu Petska, gdje je gorjela šuma. Požar su gasili dva vatrogasca sa jednim vozilom i šest mještana.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je intervencije na gašenju požara, i to:

–        od 11:35 do 14:30 sati, u mjestu Bravsko, gdje je  gorjela  trava. Požar su gasili tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je intervencije na gašenju požara, i to:

–        od 11:15 do 12:40 sati, u mjestu Kovačevići, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar su gasili tri vatrogasca sa dva vozila,

–        od 11:25 do 13:20 sati, u mjestu Nuhići, gdje je gorjela šuma. Požar su gasili tri vatrogasca sa jednim vozilom,

–        od 17:10 do 19:55 sati, u mjestu Donja Krakača, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom,

–        od 21:50 do 22:20 sati, u mjestu Donja Krakača, gdje je gorjela šuma. Požar gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ imala je intervenciju od 13:00 do 17:40 sati, u mjestu Biljani, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar su gasili tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša imala je intervencije na gašenju požara, i to:

–        od 18:07 do 18:50 sati, u mjestu Stari Grad, gdje je gorjela kuća. Požar gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom, pričinjena je manja materijalna šteta,

–        od 19:55 do 20:55 sati, mjesto Šiljkovača, gdje je gorjela šuma. Požar gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom,

–        od 19:33 do 21:32 sati, u mjestu Bosanska Bojna, gdje je gorjela  šuma. Požar gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

–        od 19:07 do 21:00 sati, u mjestu Johovica, gdje je gorjela šuma. Požar gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Tuzlanski kanton

Općina Gračanica.  Vatrogasna jedinica općine Gračanica  imala je dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja u naselju Gornja Lohinja, kao i požar na šumi u naselju Gornja Orahovica. Požari su lokalizovani  i ugašeni.

Općina Lukavac. Vatrogasna jedinica općine Lukavac imala je intervencije na gašenju požara i to:

– u naselju Smoluća, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– u naselju Svatovac, gdje je  požar zahvatio pomoćni objekat , garažu i kuću,

– u naselju Babice, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje.

Svi požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Srebrenik.  Vatrogasna jedinica općine Lukavac imala je intervencije na gašenju požara i to:

– u Ćehajama, gdje je gorjelo nisko rastinje,

– u Potpeću (Gele), gdje je gorjelo nisko rastinje,

Svi požari su lokalizovani i ugašeni.

Kanton 10

Općina Tomislavgrad. Dana 30.03.2017. god. u 07:20 sati, u selu Zidine došlo je do velikog prostornog požara u kojem je gorjela trava i hrastova šuma. Požar je prijetio i kućama. Požar su gasili pripadnici Vatrogasne jedinice općine Tomislavgrad, mještani i pripadnici Javnog preduzeća šume Kupres. Požar je ugašen oko 21:00 sati.

Također, vatrogasci su jučer  nastavili gašenje požara na potezu sela Gornji Brišnik-Roško Polje u naselju Čobanovići općina Tomislavgrad, uz pomoć mještana.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervencije na gašenju požara i to:

– u ulici ZAVNOBIH-a, Stara Nemila i Raspotočje, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje,

– na lokalitetu brda Zmajevac, gdje je gorio  manji  šumski požar (borova šuma),

– u krugu RMU Raspotočje, gdje je gorjela gumena traka.

Svi navedeni požari su ugašeni.

Općina Žepče.  U mjestu Donja Goliješnica, intervencija na gašenju požara suhe trave i niskog rastinja.

Općina Visoko. U mjestu Dobrinje, na lokalitetu Gore, vatrogasci su  intervenisali na gašenju požara suhe trave, niskog rastinja i dijela šume. U toku dana vatrogasci su izvršili obilazak navedenog lokaliteta i provjerili stanje na opožarenoj površini. Također u mjestu Krtnica imali su  intervenciju na gašenju manjeg šumskog požara, koji  je također  ugašen.

Općina Tešanj. U mjestu Lončari (MZ Miljanovci-Lončari) došlo je do požara gdje je gorjelo nisko rastinje i šuma površine cca 3 hektara. Do dolaska ekipe Profesionalne vatrogasne jedinice općine Tešanj,  u požaru je smrtno stradala jedna osoba (vlasnik opožarene površine Filipović (Peje) Franjo rođen 1948.godine).

Također, u 21:47 sati,  Vatrogasna jedinica intervenisala je i u mjestu Šije, gdje je gorio manji dio stambenog objekta. Na objektu je prouzrokovana  materijalna šteta, a povrijeđenih lica nije bilo.

Srednjobosanki kanton

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik imala je intervenciju na gašenju požara suhe trave na lokalitetu Dolac na Lašvi.

Općina Novi Travnik. Vatrogasna jedinica općine Novi Travnik imala je intervencije na gašenju požara i to:

– u  naselja Pečuj, gdje je gorjela šuma,

– u naselju Opara,  gdje je gorjela pilana.

Općina Bugojno.  Vatrogasna jedinica općine imala je intervenciju na gašenju požara u krugu kompanije BINAS,  gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje. Požar je ugašen.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo imala je 13 intervencija od toga: deset na gašenju trave i niskog rastinja,  dvije na gašenju otpada, te jednu veću intervenciju sinoć u 20:15 sati, u ulici Pašića put bb (općina Novi Grad), gdje je došlo do požara na vikendici. Požar je lokalizovan i ugašen u 22:03 sata. U gašenju požara učestvovalo je osam vatrogasaca sa tri vozila. Nije bilo povrijeđenih lica.

KLIZANJE TLA

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Na klizištu u naselju Malješ stanje je stabilno. Radovi se izvode na  izradi potpornog zida za zaštitu stambenih objekata.

Stanje na klizištu rudničke jalovine na Površinskom kopu Vrtlište  je za sada stabilno. Vodostaj akumulacije je u opadanju 72 cm u toku 24 sata.  Pumpa je  u funkciji i voda se ispumpava, a hidrotehnički objekat (tunel) nije više potopljen.

ZRAKA – ZAGAĐENJE OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK-a, kvalitet zraka za dan  30.03.2017. godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, BKC, Bukinje, Lukavac, Živinice i mobilna: Doboj Istok.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Tuzlanski kanton

Općina Olovo. „A“ tim za uklanjanje NUS-a  obavljao je poslove na uklanjanju NUS-a, na području općine Olovo.

Općina Kalesija. „B“ timovi za deminiranje iz Tuzle i Orašja obavljali su poslove deminiranja na zadatku „Duge Njive – Seljublje“, na području općine Kalesija.

Bosanskopodrinjski kanton

Općina Goražde. Od strane građanina pristigla prijava o pronalasku NUS-a, u selu Bogovići, lokacija Strašivi do. O navedenom obavješten ,, A“ Tim FUCZ-e, koji  je izašao na lice mjesta, gdje je preuzeo jednu minobacačku minu kalibra 120 mm.

Zeničko-dobojski kanton

Od strane građanina pristigla prijava o pronalasku NUS-a, u naselju Drecelj pored repetitora na Orlovom kršu. Radi se o četiri artiljerijska projektila 76 mm. Prijava proslijeđena Timu za UES  Federalne uprave civilne zaštite.

Srednjobosanski kanton

Općina Kreševo .  Primljene četiri prijave o pronalasku nepoznatog NUS-a, koje su proslijeđene ,,A“ timu Busovača i Timu za UES  Federalne uprave civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije  informacije o pronalasku NUS-a i to:

–        od strane Policijske stanice Centar, da je u ulici Grdonj br. 102, pronađeno jedno pancirno zrno,

–        od strane Policijske stanice Ilijaš, da se na lokalitetu Gornji Ivančići (Nišići), nalazi jedna ručna bomba.

O primljenim  informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji su navedena neeksplodirana ubojna sredstva uklonuli isti dan.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE