Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 13./14.11.2017.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Pripadnici vatrogasne jedinice općine Kakanj, imali su veću intervenciju u selu Slapna Gora, gdje su gasili požar u privatnoj kući, gdje je gorjela kotlovnica. Uzrok požara je ljudska nepažnja. Pričinjena je manja materijalna šteta, bez povrjeđenih lica.

Općina Žepče.  Pripadnici vatrogasne jedinice općine Žepče, imali su intervenciju na gašenju požara na pomoćnom objektu, u selu Bukovik, uzrok požara gorjele su elektro instalacije. Pričinjena je manja materijalna šteta.

SNIJEŽNE PADAVINE

Unsko-sanski kanton

Zbog slabog snijega koji pada, ceste su pretežno mokre, pa se saobraćaj odvija usporeno. Posebno se ističu dionice preko planinskih prevoja, gdje su ceste zasniježene. Izdvajaju se putni pravci Ripač-Vrtoče-Bos.Petrovac i Bos. Petrovac-Drvar.

Zeničko-dobojski kanton

Na području Kantona saobraćaj se odvija usporeno usljed mokrih kolovoza, ali bez zastoja i posebnih ograničenja. Na pojedinim višim predjelima registrovano je malo snijega.

Srednjobosanski kanton

Zbog snijega na saobraćajnicama na području Kantona, od jutros je usporeno odvijanje saobraćaja na većini puteva, u višim planinskim predjelima.

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE MREŽE

Unsko-sanski kanton

Zbog snijega koji pada na području Kantona, ima dosta prekida u snabdijevanju električnom energijom. Ekipe elektro distribucije su na terenu i vrše popravke.

Srednjobosanski kanton

Općina Jajce. Usljed sniježnih padavina došlo je do prekida napajanja el. energijom u naseljima Divičani i Lupnica.

Općina Novi Travnik. Povremeni prekidi u napajanju el. energijom su u mjesnim zajednicama: Margetići, Vodovod, Šenkovići i Pećine.

OBLAST VODOSNABDIJEVANJA

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. DVD-e Stari Vitez i dalje vrši  odvoz pitke vode u MZ-e Ahmiće, naselje Pirići, tri puta sedmično.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Ravno. Dana 13.11.2017.godine, od strane Uprave policije, pristigla je prijava o pronalasku dvije minobacačke granate, na lokalitetu Brdo Vraštica, novo naselje Ivanica-Ravno.

Prijava je po prijemu proslijeđena Timu za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Tim za deminiranje FUCZ-e nastavio je proces deminiranja na zadatku „Pribitkovići 3.“.

Općina Kalesija. Tim za deminiranje FUCZ-e nastavio je sa radovima završnog uzorkovanja deminirane površine na zadatku „Kalesija Grad –  Olanovica 1 d“.

O S T A L O

Tuzlanski kanton

Tim za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite i dalje pruža  podršku učesnicima „Marša mira Potočari – Vukovar“.

POTRAGA ZA NESTALIM OSOBAMA

Kanton Sarajevo

Jučer, u 20:59 sati, Kantonalni operativni centar Sarajevo, dobio je poziv od građana koji su se izgubili na području općine Trnovo, u rejonu Crnog vrha. Radilo  se o dva odrasla muškarca, koji su tražili pomoć. O svemu je odmah obaviješten direktor KUCZ-e i njegov pomoćnik za mjere zaštite i spašavanja, po čijem nalogu je upućena ekipa GSS-a. U 21:45 sati, ekipa GSS-a, stanica Sarajevo, stigla je na uži lokalitet Trnova, uspostavila komunikaciju, te su izgubljeni brzo pronađeni, bez ozljeda, mokri i promrzli. Akcija spašavanja završena je u 22:40 sati.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE