Federalnu upravu civilne zaštite posjetio Tim za civilno-vojnu podršku Ambasade SAD-a u BiH

Federalnu upravu civilne zaštite posjetio Tim za civilno-vojnu podršku Ambasade SAD-a u BiH

Cilj ove posjete, koja je upriličena u utorak, 02.02.2016. godine, bio je upoznavanje Tima za civilno-vojnu podršku (CMSE) sa organizacionom strukturom FUCZ, dosadašnjim aktivnostima i planovima za naredni period.

Razgovaralo se i o ulozi i važnosti FUCZ u sistemu zaštite i spašavanja, s naglaskom na 2014. godinu, za vrijeme prirodnih nesreća (poplava i klizišta) i saradnji FUCZ sa lokalnim zajednicama i projektima koje je FUCZ pokrenula.Predstavnici Tima za civilno-vojnu podršku Ambasade SAD-a izrazili su zainteresiranost za određene projekte, kao što je Mreža volontera FUCZ.

Na kraju posjete iskazana je obostrana želja da se saradnja podigne na viši nivo.

{loadposition 2016-02-03}