Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 07./08.09.2017.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Zapadno-hercegovački kanton

Općina Ljubuški. Vatrogasna jedinica općine Ljubuški imala je  dvije intervencije na gašenja požara trave, niskog ratrinja i otpada u mjestima Vitini i Vitaljini.

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez.  Vatrogasna jedinica općine Vitez imala je intervenciju na gašenju požara otpadnog materijala u krugu farme koka u naselju Divjak, te jednu intervenciju na gašenju trave i niskog ratinja u mjestu Veliki Mošuinj.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinice Kantona Sarajevo, imala je četiri intervencije na gašenju požara trave i niskog rastinja.

OBLAST VODONABDIJEVANJA

Kanton Sarajevo

Dana, 07.09.2017. godine održana je 8. vanredna sjednica Štaba civilne zaštite Kantona Sarajevo na kojoj je analizirano stanja na području Kantona Sarajevo prouzrokovano problemima u snabdijevanju stanovništva sa vodom.

U cilju stvaranja uslova za efikasniji i brži rad mobilnih timova Službe za vodosnabdijevanje koji su angažovani na otklanjanju kvarova na vodovodnoj mreži, Štab je između ostalog, donio Naredbu kojom se  naređuje općinskim štabovima civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo, kao i  KJKP „Park“ i KJP „Sarajevo šume“, da ODMAH stave na raspolaganje Službi za vodosnabdijevanje koja je formirana u KJKP „Vodovod i kanalizacija”, građevinske mašine (rovokopače) sa kojima raspolažu pravna lica u kojima su formirane Kantonalne i općinske službe zaštite i spašavanja, koje će biti angažovane na urgentnom otklanjanju kvarova na vodovodnoj mreži u sklopu mobilnih timova Službe za vodosnabdijevanje.

Mjere zaštite i spašavanja iz donesene Naredbe se provode u cilju sprječavanja nastanka prirodne i druge nesreće na području Kantona Sarajevo uslijed enormno pogoršanog stanja u snabdijevanju stanovništva sa vodom prouzrokovanog dugim sušnim periodom i kvarovima na vodovodnoj mreži.

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez.  Vatrogasna jedinica  Stari Vitez vrši  odvoz pitke vode u MZ Ahmiće, sa istakanjem u   rezervoar  po programu odvoza pitke vode.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. U gradu Bihaću je zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika došlo do povećane izdašnosti izvorišta pitke vode, a samim tim i do evidentnog pogoršanja kvalitete vode u vodoopskrbnom sistemu grada Bihaća. Na osnovu obavijesti JP „Vodovod“ Bihać i Zavoda za javno zdravstvo USK-a, organoleptička svojstva vode su bitno izmijenjena (intenzivan miris koji upućuje na vjerovatno prisustvo aromatskih ugljikovodika). Preporučuje se potrošačima da, do stabilizacije stanja, ne koriste  vodu za piće iz gradskog vodovoda, odnosno da koriste flaširanu vodu.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Tuzlanski kanton

„A“ tim Tuzla za uklanjanje NUS-a angažovan je na području općine Goražde.

„B“ tim Tuzla za deminiranje FUCZ/KUCZ nastavio proces deminiranja na zadatku „Pribitkovići 3.“ na području općine Banovići.

„B“ timovi za deminiranje FUCZ Žepče i Orašje nastavili proces deminiranja „Rožanj-Jelica“ na području općine Sapna.

Mašinski tim FUCZ  nastavio je proces deminiranja na zadatku „Kalesija Grad –  Olanovica 1 d“ na području općine Kalesija.

Kanton Sarajevo

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je jednu informaciju o pronalasku NUS-a, dana 07.09.2017. godine, u 10:25 sati, od  PS Ilidža, u kojoj se navodi da je u ulici Kenana Dubravića br.10 pronađen  jedan nepoznat NUS.

O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. Iz PU Čapljina, primljena prijava o postojanju nepoznatog NUS-a u mjestu Struge. Prijava proslijeđena vođi „A“ tima i Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE