U organizaciji FUCZ održana jednodnevna teorijska i praktična radionica o temi “Taktika upotrebe dronova u operacijama zaštite i spašavanja”

Radionica je održana za pripadnike GSS stanice Novi Grad Sarajevo i uposlenike Službe civilne zaštite Općine Novi Grad Sarajevo. Teorijski dio se sastojao od upoznavanja sa dronovima, njihovim mogućnostima i ograničenjima, načinima i principima upotrebe, primjene u različitim scenarijima tokom odgovora na nesreću, taktike upotrebe dronova u različitim okolnostima tokom spasilačke akcije. Praktični dio je održan u Centru za sport i edukaciju “Safet Zajko” gdje je simulirano izviđanje nepoznatog terena i potraga za nestalom osobom kako bi polaznici radionice vidjeli način pripreme i rad dronom u realnim uslovima.

U organizaciji Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) provedena je jednodnevna teorijska i praktična radionica o temi “Taktika upotrebe dronova u operacijama zaštite i spašavanja”. Radionica je održana za pripadnike GSS stanice Novi Grad Sarajevo i uposlenike Službe civilne zaštite Općine Novi Grad Sarajevo.

Teorijski dio se sastojao od upoznavanja sa dronovima, njihovim mogućnostima i ograničenjima, načinima i principima upotrebe, primjene u različitim scenarijima tokom odgovora na nesreću, taktike upotrebe dronova u različitim okolnostima tokom spasilačke akcije.

Praktični dio je održan u Centru za sport i edukaciju “Safet Zajko” gdje je simulirano izviđanje nepoznatog terena i potraga za nestalom osobom kako bi polaznici radionice vidjeli način pripreme i rad dronom u realnim uslovima.

Ovo je još jedna od niza obuka u kojoj su pripadnici FUCZ podijelili znanja i iskustva sa pripadnicima drugih organizacija i udruženja koja se bave zaštitom i spašavanjem.