Predstavnica FUCZ u Maleziji uspješno završila višednevnu obuku “Upravljanje rizicima od katastrofa”

Glavni ciljevi obuke bili su razmjena iskustava u oblasti upravljanja rizicima, razumijevanje principa smanjenja rizika od katastorfa i odgovor na katastrofe, podsticanje koordiniranog pristupa reagovanja na katastrofu, povećanje kapaciteta i efikasnosti svih koji učestvuju u odgovoru na katastrofe, razvijanje holističkog koncepta upravljanja katastrofom, promovisanje zajedničkog pristupa i povezanosti sa lokalnim nivoom u upravljanju katastrofama i upoznavanje učesnika obuke sa alatima i prioritetima u reakcijama na katastrofe i smanjenju rizika od katastrofa.

U okviru Malezijskog programa tehničke saradnje (Malasyan Technical Cooperation Programme – MTCP) i u organizaciji Međunarodne nevladine organizacije “Mercy Malesya”, od 25. do 30. jula 2017. godine u Kuala Lumpuru i Malaki (Malezija) održana je obuka za zemlje u razvoju pod nazivom “Upravljanje rizicima od katastrofa” (“Disaster risk management“).

Na obuci je bilo 26 učesnika iz 16 zemalja svijeta, i to iz Azerbejdžana, Bruneja, Bosne i Hercegovine, Fidžija, Filipina, Kambodže, Malezije, Mianmara, Mongolije, Naurua, Nepala, Palestine, Šri Lanke, Tajlanda, Timor Lestea i Vijetnama.

Jedini predstavnik Bosne i Hercegovine, odnosno Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), na ovoj obuci bila je Majda Kovač, viši stručni saradnik za odnose s javnošću.

Obuka je bila podijeljena u tri dijela. U prvom dijelu obrađene su teme vezane za upravljanje rizikom od katastrofa gdje se govorilo o osnovama humanitarne prakse i cjelovitom procesu upravljanja rizikom od katastrofa, dok je drugi dio obuhvaćao brzi odgovor i oporavak nakon katastrofa  (rehabilitacija i rekonstrukcija) i procjenu. Treći dio obuke obrađivao je prevenciju i ublažavanje posljedica katastrofa sa osvrtom na prilagođavanje klimatskim promjenama i održiv razvoj, te ulogu Civile zaštite u upravljanju rizicima od katastrofa, posebno u dijelu brzog odgovora. U okviru trećeg dijela obuke prezentovana je i tema “Grad otporan na katastrofe i smanjnje rizika od katasrofa”. Ova obuka se dijelom održala u Malaki, najstarijem gradu u Maleziji,  čiji je povijesni centar UNESCO stavio na listu svjetske baštine.

Vlada Malezije je nakon višegodišnjih poplava odlučila projektovati i izgraditi siguran grad otporan na poplave gdje je glavni cilj bio rehabilitacija i poboljšanje stanja rijeke uz promovisanje i integraciju značajnih elemenata urbanog dizajna kako bi se dodatno poboljšala njegova održivost i karakter rijeke kao važne turističke destinacije i istorijskog identiteta.

U toku obuke  upriličena je i posjeta Ministarstvu vanjskih poslova Malezije i World Food Programa (WFP) – UNHRD, stacioniranom u gradu Subang gdje je održan niz predavanja.

Na ovoj obuci iskazana je velika zainteresovanost da se čuju iskustva zemalja u razvoju u upravljanju rizicima od katastrofa i uspostave kontakti kako bi se istražile mogućnosti i unaprijedila buduća saradnja u ovoj oblasti.

Glavni ciljevi obuke bili su razmjena iskustava u oblasti upravljanja rizicima, razumijevanje principa smanjenja rizika od katastorfa i odgovor na katastrofe, podsticanje koordiniranog pristupa reagovanja na katastrofu, povećanje kapaciteta i efikasnosti svih koji učestvuju u odgovoru na katastrofe, razvijanje holističkog koncepta upravljanja katastrofom, promovisanje zajedničkog pristupa i povezanosti sa lokalnim nivoom u upravljanju katastrofama i upoznavanje učesnika obuke sa alatima i prioritetima u reakcijama na katastrofe i smanjenju rizika od katastrofa.

Malezijski program tehničke saradnje (Malaysian Technical Cooperation programme – MTCP) uspostavljen je 1980. godine i ima za cilj pružanje tehničke pomoći zemljama učesnicama na način da konsoliduje različite oblike tehničke saradnje u oblastima u kojima Malezija ima iskustvo i stručnost. Lumpur.

MERCY Malezija je međunarodna nevladina organizacija, članica Azijske mreže za smanjenje katastrofa i reagovanja (ADRRN) i Međunarodnog vijeća dobrovoljnih agencija (ICVA). Ima poseban konsultativni status sa Ekonomskim i socijalnim vijećem Ujedinjenih nacija (ECOSOC). Ciljevi ove organizacije, između ostalih, su i razmjena iskustva  sa ostalim zemljama u razvoju, promoviranje saradnje i jačanje bilateralnih odnosa između Malezije i ostalih zemalja u razvoju, a od svog osnivanja MTCP je do danas kroz različite projekte obuhvatio 32.000 učesnika iz 143 zemlje u razvoju. Ova organizacije je u toku poplava 2014. godine, koje su pogodile BiH, pomagala stanovništvu Maglaja i Doboja.