Predstavnici FUCZ učestvovali na obuci “Sposobnosti okružnih timova za saradnju i vezu” s ciljem unapređenja kapaciteta za pomoć civilnim strukturama u kriznim situacijama

Svrha ove obuke bila je da se prikažu sposobnosti, odgovornosti i iskustva Mobilnog trening tima Nacionalne garde Meryland SAD koji bi mogli biti od koristi Ministarstvu odbrane BiH, Oružanim snagama BiH, Ministarstvu sigurnosti BiH, drugim ministarstvima i entitetskim upravama civilne zaštite u cilju unapređenja kapaciteta u BiH za pomoć civilnim strukturama u reagovanju na prirodne i druge katastrofe.

U skladu sa Planom obuke za 2018. godinu M2M (Mil-to-Mil) Memoranduma o razumijevanju Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine (MO BiH) i Nacionalne garde (NG) Maryland SAD, u Domu Oružanih snaga BiH u Sarajevu od 29. januara do 2. februara 2018. godine realizovana je obuka pod nazivom “Sposobnosti okružnih timova za saradnju i vezu” (County Liaison Team – CoLT Capabilities).

Obuka je realizovana u organizaciji MO BiH i Oružanih snaga BiH (OS BiH) u saradnji sa predstavnicima Ureda za odbrambenu saradnju (ODC) Ambasade SAD u BiH i uz angažman članova Mobilnog trening tima (MTT) NG Maryland SAD.

Osim tri predstavnika Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) obuci je prisustvovalo 25 pripadnika MO BiH, OS BiH, tri predstavnika Ministarstva sigurnosti BiH (MS BiH) i jedan predstavnik Kantonalne uprave civilne zaštite Zeničko-dobojskog kantona.

Svrha ove obuke bila je da se prikažu sposobnosti, odgovornosti i iskustva MTT NG Meryland SAD koji bi mogli biti od koristi MO BiH, OS BiH, MS BiH, drugim ministarstvima i entitetskim upravama civilne zaštite u cilju unapređenja kapaciteta u BiH za pomoć civilnim strukturama u reagovanju na prirodne i druge katastrofe.

U okviru ove petodnevne obuke učesnicima je prezentovana akcija u kojoj su pripadnici Federalne uprave civilne zaštite i pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine u oktobru 2015. godine  uspješno neutralizirali i uništili bombu iz Drugog svjetskog rata pronađenu u Bosanskoj Otoci. Ova akcija bila je primjer uspješne civilno-vojne saradnje.

Navedena aktivnost je prva u nizu događaja koji su usklađeni sa planom i programom između MO BiH, OS BiH i ODC/NG Maryland SAD i drugih državnih i entitetskih institucija u BiH.

Zahvaljujući izuzetno profesionalnom angažmanu članova MTT NG Maryland SAD i ostalih učesnika koji su pokazali visok sepen motivisanosti, planirani ciljevi obuke su u potpunosti realizirani.