Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 11./12.10.2017.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Vatrogasna jedinica grada Široki Brijeg, imala je intervenciju, na lokalitetu Borak, gdje je gorila borova šuma, u vremenu od 17:40 do 18:40 sati.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj, imala je intervenciju na gašenju požara, na električnoj peći, u naselju Doboj, pričinjena je manja materijalna šteta, povrijeđenih lica nije bilo.

OBLAST VODOSNABDIJEVANJA

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Jablanica. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Jablanica, vršila je dostavu pitke vode,  u naseljena mjesta Maciće i Gornje Paprasko.

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. DVD Stari Vitez i dalje vrši  odvoz pitke vode u MZ Ahmiće-naselje Pirići dva puta sedmično, a DVD Vitez u naselje Nadioci jednom sedmično po programu odvoza vode.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Hercegovačko-neretvanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je  informaciju o pronalasku NUS-a,

od strane građanina, pristigla je prijava o pronalazku jedne ručne bombe, na adresi Kočine BB.

Prijava je po prijemu proslijeđena timu Mostar „A“  i  Timu za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE