Na lokalitetu “Bejići – Ćilarnice 2 ” u općini Usora deminirano 80.394 m² sumnjive površine

Na ovom zadatku bili su angažovani deminerski timovi FUCZ – “Žepče B”, Mašinski tim za mehaničku pripremu zemljišta sa mašinom PT-300 te POEK tim sa dvije prege na izradi bočnih staza na mehaničkoj pripremi. Pronađene su tri mine PMA-1 i sedam komada NUS-a.

Na lokalitetu “Bejići – Ćilarnice 2 ”, oko četiri kilometara istočno od Usore, deminirano je, odnosno očišćeno 80.394 m² sumnjive površine. Na ovom zadatku bili su angažovani deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) – “Žepče B”, Mašinski tim za mehaničku pripremu zemljišta sa mašinom PT-300 te POEK tim sa dvije prege na izradi bočnih staza na mehaničkoj pripremi.

Ukupno je tehnički izviđeno 80.394 m² sumnjive površine, od čega je manuelno tehnički izviđeno 10.630 m² površine, a oko pronađenih mina očišćeno je 100 m². Uklonjeno je vegetacije sa površine od 28.594 m², a mašinskom pripremom očišćeno je 45.000 m².

Pronađene su tri mine PMA-1 i sedam komada NUS-a, i to dvije TTM, jedna  TKM, dvije MB mine 82 mm, jedna MB mina 60 mm i ručna odbrambena bomba – ROB.

Deminirani prostor je većinom poljoprivredno zemljište i manjim dijelom šuma, a prije rata se koristio za stanovanje, ratarstvo i stočarstvo. Na lokaciji je planirana obnova porušenih stambenih objekata koji su prethodno očišćeni, ali kako je svo okolno zemljište ostalo rizično nije bio moguć održivi povratak. Na predmetni lokalitet su se 2000. godine vratili prijeratni stanovnici i još uvijek žive bez elektirčne energije. Deminiranjem ovog područja stvorili su se uslovi za rekonstrukciju puteva, vodovoda i elektro-energetske mreže, čime je omogućeno da se i drugi mještani vrate na svoja prijeratna ognjišta. Omogućen je i bezbjedniji pristup lokalnog stanovništva parcelama s ciljem bavljenja poljoprivredom te korištenje drugih prirodnih resursa neophodnih za egzistenciju.