Predstavnici FUCZ učestvovali na seminaru pod nazivom “Poplave i klizišta u Bosni i Hercegovini – prevencija, pripravnost i intervencija”, koji je 14.11.2015. godine održan u Sarajevu

Seminar je bio teoretskog tipa (predavanja), i njime se željelo ukazati na ranjivosti zajednica u Bosni i Hercegovini, kao i društva u cjelini od poplava i klizišta, međusobno vezanih opasnosti koje aktiviraju jedni druge, kao i mogućih rješenja u domenu zadate teme.

U hotelu “Saraj” u Sarajevu, 14.11.2015. godine, održan je seminar pod nazivom “Poplave i klizišta u Bosni i Hercegovini – prevencija, pripravnost i intervencija”, koji je organizovan iz potrebe aktuelnosti rizika nesreća od poplava i klizišta a na osnovu prošlogodišnjih poplava i klizišta, cijeneći veliko iskustvo i znanje koje Japan posjeduje u ovoj oblasti. Poznato je da je Japan nacija koja se često suočava sa nesrećama i, shodno tome, razumije ovakve situacije, a u isto vrijeme je spremna saslušati potrebe i priteći u pomoć. Zbog toga je seminar otvorio predstavnik Ambasade Japana u BiH, a namjera organizatora bila je da na seminar pozovu stručnjake iz različitih naučnih i praktičnih oblasti, i, kroz stručne teme i zajedničku diskusiju, dođu do zaključaka o mogućnostima za kandidiranje novih multidisciplinarnih projekata i aktivnosti.

Na ovom seminaru su, pored predstavnika Federalne uprave civilne zaštite (Enes Memić, Samir Džihić i Jasminko Ibraković), učestvovali predstavnici Geološkog zavoda FBiH, Federalnog hidrometeorološkog zavoda FBiH, Službe CZ Srebrenika i Konjica, Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Ministarstva civilnih poslova BiH, Rudarsko-geološkog-građevinskog fakulteta Tuzla, Instituta za hidrotehniku Sarajevo, Fakulteta političkih nauka Sarajevo, Ministarstva sigurnosti BiH i Republičke uprave civilne zaštite Republike Srpske.

{loadposition 2015-11-18}

Tokom teoretskog dijela, od strane organizatora i učesnika seminara, izložene su tri prezentacije, a prijedlozi i ponuđena rješenja bi se u narednom periodu mogli pretočiti u projekte smanjenja rizika nesreća.

Seminaru, koji je ocijenjen uspješnim kao polazna tačka, prisustvovalo je 19 učesnika i svi su pohvaljeni za iskazana znanja.