Predstavnik FUCZ učestvovao na Regionalnoj konferenciji o prevenciji i pripremljenosti na šumske požare i o naučenim lekcijama nakon požarne sezone 2017. godine

Ovom prilikom razmijenjena su iskustva sa relevantnim akterima iz regiona, prezentovana znanja i iskustva o požarima, a bilo je riječi o budućim modalitetima saradnje i koordinacije, što će doprinijeti stvaranju kvalitetnijeg odgovora na šumske požare i slične hazarde.

Regionalna konferencija o prevenciji i pripremljenosti na šumske požare i o naučenim lekcijama nakon požarne sezone 2017. godine, održana je od 22. do 23. februara 2018. godine, u hotelu Centreville Podgorica, Crna Gora u okviru Inicijative za pripremljenost i prevenciju katastrofa u jugoistočnoj Evropi (DPPI SEE) i u saradnji sa Direktoratom za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore i Državne uprave za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske.

Pored predstavnika nadležnih za zaštitu i spašavanje Bosne i Hercegovine na konferenciji učestvovali su i predstavnici nadležnih institucija za zaštitu i spašavanje Crne Gore, Republike Albanije, Republike Bugarske, Republike Hrvatske, Republike Makedonije, Rumunije, Republike Slovenije, Republike Srbije, Republike Italije i Evropske komisije – Generalnog direktorata za evropsku civilnu zaštitu i aktivnosti humanitarne pomoći (DG ECHO).