Lokalizovano više šumskih požara na području općine Konjic

 

Uz pomoć helikoptera OS BiH, 11.11., lokalizovan je požar na lokalitetu Rapti-Bijela i požar na lokalitetu Bolobanovo brdo, koji je bio aktivan dva dana, ugašen je 11.11. oko 15,20 sati. Trenutno nema opasnosti za dalje širenje ovih požara. Zahvaljujući brzoj intervenciji PVP-e Konjic i posadi koja je upravljala helikopterom oružanih snaga BiH, 12.11., uspješno je lokaliziran požar u rejonu Markovića kosa – Turija.

U skladu sa procedurama, a na zahtjev Federalne uprave civilne zaštite, Oružane snage BiH angažovale su 11.11.2015. jedan helikopterski tim Mi8MTV iz sastava 2. helikopterskog eskadrona Brigade zračnih snaga i protivzračne odbrane, radi gašenja većeg šumskog požara u rejonu Bijele kod Konjica.

Ovaj požar je lokalizovan u srijedu, 11.11., oko 16:00 sati. Lokalizovanju požara znatno je doprinio helikopter OS BiH, koji je u periodu od 14:30 do 16:00 sati, izvršio sedam prelijetanja i izbacio oko 25 tona vode.

Na području općine Konjic nedavno je došlo do izbijanja više požara od kojih su bila aktivna dva veća šumska požara, i to u rejonu Bijela-Rapti i rejon Šćavnice – Gornje Višnjevice.

U rejonu Rapti, zbog vjetra i suhog lišća, požar je imao tendenciju širenja prema Bijeloj.

{loadposition 2015-11-13}

Na lokalitetu Gornje Višnjevica (Šćavnice) bilo je opožareno oko 15 ha šume, trave i niskog rastinja. Vatrogasci su zajedno sa mještanima ugasili jedan dio požara, dok je krak na Bolobanovom brdu jedno vrijeme bio aktivan.

Uspješnom intervencijom PVP-e Konjic i posade koja je upravljala helikopterom oružanih snaga BiH, u četvrtak, 12. 11., uspješno je lokaliziran i treći požar na području konjičke Općine, onaj u rejonu Markovića kosa – Turija. Od 15:35 do 16:30 sati, nakon pet uspješnih preleta helikoptera oružanih snaga BiH, požar je ugašen. Ukupna površina požarišta iznosila je 6 ha. Teren je bio nepristupačan i miniran, a stanovništvo i objekti nisu bili ugroženi.

Svi ovi požari su imali tendenciju širenja zbog čega je angažovanje Oružanih snaga BiH bilo od velike pomoći jedinicama civilne zaštite i vatrogasaca koji se nalaze na terenu i vrše dalje nadgledanje požarišta.