Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 24./25.10.2017.godine, do 10:00 sati

POPLAVE

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save i dalje je u porastu duž cijelog svog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama, iznosila je:

–   Bosanski Brod ———————           114 cm (normalno stanje), jučer 30 cm,

–   Bosanski Šamac ——————           – 24 cm (normalno stanje), jučer – 173 cm,

–   Orašje ——————————–             98 cm (normalno stanje), jučer – 6 cm.

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07:00 sati, bio je 196,44 m.n.m.. Tačka preljeva je 200 m.n.m.. U odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo je viši za 32 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 1,0 m3/s.

Općina Kladanj. Dana 24.10.2017.godine, na području općine Kladanj, došlo je do porasta svih vodostaja, a posebno rijeke Drinjače, na lokalitetu „Brana“, gdje je voda preplavila kompletnu akumulaciju i prijeti da se izlije na putnu komunikaciju Kladanj-Muška voda i ugrozi saobraćaj, zatim na lokalitetu kod Dječijeg obdaništa, gdje prijeti da se izlije i poplavi dvorišta i objekte, a ugrozila je i mostove prema Brateljevićima.

Prati se stanje na terenu i vrši se priprema za mobilizaciju mehanizacije i poduzimanje mjera, posebno na zaštiti Dječijeg obdaništa, i uklanjanju zapreka ispod mostova.

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj rijeka  i svih vodenih tokova na području Kantona je normalan.

POŽARI

Zeničko-dobojski kanton

Općina Breza. Dana 24.10. 2017.godine, oko 08,30 sati, došlo je do požara na privatnom stambenom objektu, u naselju Mali Potkraj. Brzom intrevencijom Vatrogasne jedinice RMU Breza i  uz pomoć Profesionalne vatrogasne jedinice Visoko, požar je ugašen. Pričinjena je materijalna šteta, u prizemlju stambenog objekta. U požaru nije bilo povrijeđenih osoba. Uzrok požara nepoznat.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara, imala je intervenciju na gašenju požara, od 23:05 do 00:10 sati, na Planinici, gdje je gorjela trava i nisko rastinje.

Općina Konjic. Profesionalna vatrogasna jedinica općine Konjic, imala je intervenciju u krugu industrijske zone PD „Igman“, gdje je gorio kamion, u vlasništvu firme „Surtec“.

OBLAST VODOSNABDIJEVANJA

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. DVD-e “Stari Vitez” i dalje  vrši odvoz pitke vode u MZ-e Ahmići, naselje Pirići, dva puta tjedno.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Iz Službe civilne zaštite V. Kladuša pristigla prijava o NUS-u. Radi se o za sad nepoznatom broju bombi i drugih minsko-eksplozivnih sredstava, zakopanih u toku ratnih dejstava, u dvorištu porodične kuće, u mjestu Mala Kladuša. Na lice mjesta izašao predstavnik Općinske službe CZ-e V. Kladuša, i izvršio adekvatno obilježavanje.

Tuzlanski kanton

Općina Kladanj. Dana, 24.10.2017.godine, Kantonalni operativni centar CZ-e Tuzla, od Općinske službe CZ-e Kladanj, zaprimio je prijavu da su pronađene protiv pješadijske mine.

Po prijemu, prijava je proslijeđena Timu Tuzla „A“ i Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Konjic. Iz Operativnog centra  CZ-e Konjic, pristigla je prijava da se na lokalitetu naselja Spiljani, nalazi neeksplodirana granata većeg kalibra.

Po prijemu prijava je proslijeđena Timu Mostar „A“ i Timu za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Pale/Prača. Dana, 24.10.2017.godine, nakon dojave građana o pronalasku NUS-a, na području općine Pale/Prača, Federacija BiH, Tim „A“ Goražde, izašao je na lice mjesta i preuzeo PMR 2A… 1 kom., koju su naknadno uredno uskladištili.

Srednjobosanski kanton

Općina Busovača. Na lokalitetu Donji Solakovići, pronađeno je više komada nepoznatog NUS-a.

Općina Vitez. Na lokalitetu Zabilje i Grgino Polje, pronađeno je više komada bombi i municije.

O navedenim prijavama obaviješteni su Tim Busovača „A“ i Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE