Medicinari FUCZ uspješno završili obuku “Osnovni modul iz programa jačanja kapaciteta urgentne medicine”

Kroz teoretski i praktični dio obuke, koju su provodila četiri edukatora (tri doktora, specijalisti urgentne medicine i jedan medicinski tehničar) iz Turske, polaznike (medicinare deminerskih timova FUCZ) upoznali su sa procjenom mjesta događaja i trijaži, pristupom povrijeđenom, pristupom ekološkim vanrednim situacijama (opekotine), prvom pomoći kod povreda, tehnikama nošenja bolesnih i povrijeđenih (praktični dio), mardiopulmonalnom reanimacijom (djeca-odrasli), klasifikacijom šoka, upotrebom tečnosti i kiseonika, pristupom pacijentu sa respiratornim distresom i održavanjem prohodnosti disajnih puteva, hitnom pristupu kod neuroloških poremećaja i kod dijabetičara, opstretički hitnim slučajevima, kardiopulmonalnom reanimacijom  i održavanjem prohodnosti disajnih puteva (praktični dio), EKG-om, radionicama (trijaža, održavanje prohodnosti disajnih puteva, kardiopulmonalna reanimacija), upotrebom ručnog i automatskog defibrilatora, pristupom pacijentu sa bolom u grudima, kraš sindromom…

Od 17. do 20. oktobra 2017. godine u prostorijama Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) u Sarajevu održana je obuka “Osnovni modul iz programa jačanja kapaciteta urgentne medicine”.

Ovu obuka, koja je nastavak obuke održane u Sarajevu krajem jula ove godine i obuhvaća sve medicinare iz deminerskih timova FUCZ, organizirala je TIKA  (Turkish Cooperation and Coordination Agency – Turska Agencija za saradnju i koordinaciju) i AID (Alliance of international doctors – Međunarodno udruženje doktora medicine) u okviru Programa razvoja kapaciteta urgentne medicine na području Bosne i Hercegovine.

Kroz teoretski i praktični dio obuke, koju su provodila četiri edukatora (tri doktora, specijalisti urgentne medicine i jedan medicinski tehničar) iz Turske, polaznike (medicinare deminerskih timova FUCZ) upoznali su sa procjenom mjesta događaja i trijaži, pristupom povrijeđenom, pristupom ekološkim vanrednim situacijama (opekotine), prvom pomoći kod povreda, tehnikama nošenja bolesnih i povrijeđenih (praktični dio), mardiopulmonalnom reanimacijom (djeca-odrasli), klasifikacijom šoka, upotrebom tečnosti i kiseonika, pristupom pacijentu sa respiratornim distresom i održavanjem prohodnosti disajnih puteva, hitnom pristupu kod neuroloških poremećaja i kod dijabetičara, opstretički hitnim slučajevima, kardiopulmonalnom reanimacijom  i održavanjem prohodnosti disajnih puteva (praktični dio), EKG-om, radionicama (trijaža, održavanje prohodnosti disajnih puteva, kardiopulmonalna reanimacija), upotrebom ručnog i automatskog defibrilatora, pristupom pacijentu sa bolom u grudima, kraš sindromom…

Realizaciji ovog Programa, odnosno medicinske obuke, prethodilo je nekoliko sastanaka predstavnika TIKE sa direktorom FUCZ Fahrudinom Solakom na kojima se razgovaralo o mogućim vidovima saradnje između ove dvije agencije. Tada je, u okviru realizacije Programa razvoja kapaciteta urgentne medicine, dogovorena obuka za medicinare (medicinske tehničare) koji su sastavni dio deminerskih i timova za potragu i spašavanje, a obučeni su da pruže prvu pomoć žrtvama minskih, prirodnih i drugih nesreća.

Cilj ovog Programa je obučiti medicinsko osoblje da djeluje (pruži adekvatnu medicinsku pomoć) izvan medicinskih ustanova, na terenu, u slučaju vanrednih situacija ali i da novo znanje prenesu i na drugo medicinsko osoblje koje će također moći pružiti medicinsku pomoć unesrećenim u prirodnim ili drugim nesrećama.

Svi polaznici su nakon obuke prošli teoretske i praktične testove te su im dodijeljeni certifikati.

Turska razvojna agencija (TIKA) za 20 godina djelovanja u BiH realiziralaje oko 800 različitih projekata iz oblasti zdravstva, obrazovanja, infrastrukture i kulture.