Direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak posjetio MUP Kantona Sarajevo

Cilj ove posjete bio je upoznavanje sa trenutnom sigurnosnom situacijom na području Kantona Sarajevo, posebno kada je riječ o djelovanju u slučajevima elementarnih nepogoda i uklanjanja neeksplodiranih ubojnih sredstava. S tim u vezi bilo je riječi o trenutnoj osposobljenosti i opremljenosti kadrova dvaju institucija za pravovremene reakcije u ovakvim kriznim situacijama, te nastavku saradnje i zajedničkom djelovanju na ovom značajnom polju ukupne sigurnosti na području KS.

Fahrudina Solaka, direktora Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), sa saradnicima,  jučer je u radnu posjetu primio Vedran Mulabdić, ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo (KS).

Cilj ove posjete bio je upoznavanje sa trenutnom sigurnosnom situacijom na području Kantona Sarajevo, posebno kada je riječ o djelovanju u slučajevima elementarnih nepogoda i uklanjanja neeksplodiranih ubojnih sredstava. S tim u vezi bilo je riječi o trenutnoj osposobljenosti i opremljenosti kadrova dvaju institucija za pravovremene reakcije u ovakvim kriznim situacijama, te nastavku saradnje i zajedničkom djelovanju na ovom značajnom polju ukupne sigurnosti na području KS.

Ministar Mulabdić je informirao goste o budućim planovima u ovoj oblasti, te potrebom zajedničke analize dosadašnjih i budućih aspektata saradnje u okviru ovog specifičnog dijela sigurnosne problematike na području KS.

Razgovarano je o radu  Komisije za uništenje oružja uskladištenog u centralnom magacinu MUP-a KS koju je formirala Vlada KS, te o saradnji sa FUCZ prilikom realizacije predviđenih aktivnosti na uništenju jednog dijela eksplozivnih sredstava.

Zajednički zaključak sa ovog sastanka je da bi saradnja FUCZ i MUP-a KS u narednom periodu trebala biti intenzivirana, posebno u oblasti preventivnog djelovanja i edukacije najugroženijih grupa stanovništva u slučajevima pronalaska zaostalih mina i neeksplodiranih ubojnih sredstava.

Direktor Solak i ministar Mulabdić izrazili su zadovoljstvo obostranom spremnošću institucija koje predstavljaju za nastavkom dosadašnje saradnje u punom kapacitetu.