Tag Archive for: samir

Održan sastanak holandskih eksperata iz Tima za smanjenje rizika od katastrofa (DRR) i predstavnika Federalne uprave civilne zaštite
Održan sastanak holandskih eksperata iz Tima za smanjenje rizika od katastrofa (DRR) i predstavnika Federalne uprave civilne zaštite
Održan sastanak holandskih eksperata iz Tima za smanjenje rizika od katastrofa (DRR) i predstavnika Federalne uprave civilne zaštite
Održan sastanak holandskih eksperata iz Tima za smanjenje rizika od katastrofa (DRR) i predstavnika Federalne uprave civilne zaštite
Održan sastanak holandskih eksperata iz Tima za smanjenje rizika od katastrofa (DRR) i predstavnika Federalne uprave civilne zaštite