Deminerski timovi FUCZ nastavljaju deminiranje na lokalitetu Golog brda u Općini Novi Grad Sarajevo

Čišćenjem ovog područja stvorili su se uslovi za realizaciju projekta izgradnje Memorijalnog kompleksa na platou brda Žuč kojeg vodi Općina Novi Grad Sarajevo  i koji je u završnoj fazi ali i sigurnog korištenja livada u poljoprivredne svrhe, ogrijevnog drveta i drugih prirodnih resursa neophodnih za egzistenciju lokalnog stanovništva.

Deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) danas su započeli radove na deminerskom zadatku “Golo brdo 2” na području općine Novi Grad Sarajevo čija sumnjiva površina iznosi 57.391,00 m². Radi se o veoma zahtjevnom zadatku a zbog konfiguracije terena ne postoji mogućnost korištenja mašina te će se raditi samo manuelnom (ručnom) metodom.

Otvaranju ovog zadatka, koji je nastavak aktivnosti FUCZ na deminiranju ovog lokaliteta, prisustvovali su Fahrudin Solak, direktor FUCZ i Semir Efendić, načelnik Općine Novi Grad Sarajevo sa saradnicima.

Prethodno su (30.12.2015. godine) FUCZ i Općina Novi Grad Sarajevo potpisali sporazum o međusobnoj saradnji u oblasti zaštite i spašavanja na realizaciji projekata iz oblasti deminiranja i podrške civilnoj zaštiti u nabavci opreme koja će se koristiti u operacijama deminiranja i drugim aktivnostima zaštite i spašavanja.

Na osnovu ovog sporazuma FUCZ će, u svrhu deminiranja na području općine Novi Grad Sarajevo, izvršiti deminiranje na lokaciji Golo brdo, površine 16.323,96 m2, koja se nalazi u obuhvatu izgradnje budućeg Memorijalnog kompleksa “Brdo Žuč”.

Inače, ovo je jedan od zadataka na kojima su deminerski timovi FUCZ u proteklom periodu radili na ovom lokalitetu. Na lokalitetu brda Žuč u prethodnoj godini (2016.) deminerski timovi FUCZ (“Sarajevo Bˮ , “Deminerski tim za uzorkovanjeˮ, “Busovača Bˮ, “Livno Bˮ sa 46 deminera i POEK tim sa dvije prege na uzorkovanju) završili su deminiranje na zadatku, “Kota 830-1ˮ na području općine Vogošća.

Površina zadatka bila je 52.025,00 m² sumnjive površine, a tehnički je izviđeno i više od planiranog, 55.023,00 m² sumnjive površine, od čega manuelno 17.688,00 m². Oko pronađenih mina očišćeno je 1.821 m², a uklonjeno vegetacije sa 37.335,00 m² površine. Na ovom zadatku je pronađeno sedam mina (jedna mina PMR-2A,  tri mine PMR-2AS i tri mine PMA-2) i 63 komada NUS-a.

Na zadatku “Golo brdo 1”, čiji se završetak planira 7. novembra ove godine, i na kojem su angažovani deminerski timovi FUCZ (“Sarajevo  B”,  Timovi iz HNK, “Tuzla B” i “Goražde B”) ukupno je očišćeno 16.324,00m² sumnjive površine a pronađeno preko 170 komada PP mina i NUS-a.

Čišćenjem ovog područja stvoriće se uslovi za realizaciju projekta izgradnje Memorijalnog kompleksa na platou brda Žučkojeg vodi Općina Novi Grad Sarajevo i koji je u završnoj fazi ali i sigurnogkorištenja livada u poljoprivredne svrhe, ogrijevnog drveta i drugih prirodnih resursa neophodnih za egzistenciju lokalnog stanovništva.

Ovo nije jedini projekat Općine Novi Grad Sarajevo i FUCZ, nastavit će se radovi na deminiranju drugih kontaminiranih površina, posebno poljoprivrednih tamo gdje se vraćaju povratnici ili gdje postoji zainteresiranost lokalnog stanovništva za korištenjem poljoprivrednog zemljišta.