Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 02./03.03.2017.godine, do 10:00 sati

VODOSTAJI

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja izmjerena u 07:00 sati

–   Bosanski Brod ——————————-             410  (pripremno stanje),

–   Bosanski Šamac —————————–            295  (normalno stanje),

–   Orašje ——————————————             523  (normalno stanje).

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07:00 sati, bio je 199,42 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). U odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo je niži za 9 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 48,7 m3/s.

POŽARI

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervenciju na gašenju požara i to niskog rastinja u naselju Rovine. Požar je lokalizovan i ugašen.

Općina Gradačac. Vatrogasna jedinica općine Gradačac imala je intervenciju na gašenju požara na pomoćnom objektu i traktoru u naselju Novalići. Požar je lokalizovan i ugašen.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Vatrogasna jedinica grada Mostara imala je dvije intervencije na gašenju požara u vremenu od: 12:45 do 14:30 sati, u Vranjevićima, gdje je gorjela trava i nisko rastinje, te od 17:50 do 18:30 sati, u naselju Jasenica gdje je gorjela kuća.

Općina Konjic. Vatrogasna jedinica općine Konjic imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 17:50 do 18:20 sati, u Cerićima, gdje je gorjela šuma.

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik imala je intervenciju na gašenju požara suhe trave, na lokalitetu Starog grada. Požar je ugašen.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica grada Zenica imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja i suhe trave, kod osnovne škole Mak Dizdar, naselje Crkvice. Požar je ugašen.

Općina Kakanj. Profesionalna vatrogasna  jedinica  općine Kakanj imala je  intervenciju na gašenju požara niskog rastinja i suhe trave u naselju Crnać. Požar je ugašen.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je intervenciju od 19:06 do 19:42 sati, u mjestu Pokoj, gdje je  gorjela trava. Požar su gasila dva vatrogasca s vozilom.

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica općine Cazin imala je intervenciju na gašenju požara u vremenu od 17:38 do 18:08 sati, u mjestu Ćoralići, gdje je gorjela šuma.

Požar su gasila četiri vatrogasca s vozilom.

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša, imala je  intervenciju od 21:00 do 21:30 sati, u mjestu Polje, gdje je gorjela trava. Požar su gasila dva vatrogasca s vozilom.

KLIZANJE TLA

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Stanje na klizištu rudničke jalovine na Površinskom kopu Vrtlište  je za sada stabilno. Uposlenici  RMU-Kakanj poduzimaju aktivnosti na pripremi za rad pumpi za ispumpavanje vode iz akumuliranog jezera. Federalna uprava civilne zaštite je ustupila dvije pumpe za ispumpavanje vode sa cjevovodom dužine od blizu 50 metara. Pumpno postrojenje se montira na pontonski most koji su za ove potrebe ustupile Oružane snage BiH.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE