Deminiranjem lokaliteta “Rožanj-Jelica” u općini Sapna omogućena sanacija izvorišta pitke vode za 2.000 stanovnika

Zadatak su obavili deminerski timovi FUCZ – “Žepče B”, dio tima “Orašje B” i  dio POEK tima sa dvije prege na izradi bočnih staza, a pronađene su tri PP mine PMR-2A i upaljač PP mine UPMR-2A.

Deminiranje i čišćenje ovog lokaliteta obavljeno je zbog obnove i rekonstrukcije objekata infrastrukture – trase puteva, elektromreže, vodovoda,  telefonske instalacije, sanacije i uređenja korita potoka koji se svojim tokom spajaju u Rožanjski potok čime će se spriječiti dalja klizišta i zatrpavanje glavnog rezervoara za vodu izradom kaskada,  kao i zbog rekonstrukcije prilaza i sanacije izvorišta pitke vode za naselja Vitinica, Gaj i Goduš koje broje oko 2.000 stanovnika.

Na zadatku “Rožanj-Jelica” u općini Sapna deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) – “Žepče B”, dio tima “Orašje B” i  dio POEK tima sa dvije prege na izradi bočnih staza, deminirali su, odnosno očistili 10.595 m² sumnjive površine.

Ukupno je tehnički izviđeno 10.595 m² sumnjive površine, od čega je manuelno tehnički izviđeno 3.459 m². Uklonjeno je vegetacije sa površine od 6.436 m², a pregirano je 700 m² površine.

Na ovom zadatku pronađene su tri PP mine PMR-2A i upaljač PP mine UPMR-2A.

Zbog nepristupačnosti ovoj lokaciji i lošeg puta medicinsku podršku deminerskom timu helikopterom su davali pripadnici OS BiH.

Usljed poplava na dijelove ove lokacije oko korita potoka bujice su bile nanijele oboreno drveće i panjeve a na nekim mjestima pored dosta zemljanog materijala bile su formirane manje prirodne brane.

Deminiranje i čišćenje ovog lokaliteta obavljeno je zbog obnove i rekonstrukcije objekata infrastrukture – trase puteva, elektromreže, vodovoda,  telefonske instalacije, sanacije i uređenja korita potoka koji se svojim tokom spajaju u Rožanjski potok čime će se spriječiti dalja klizišta i zatrpavanje glavnog rezervoara za vodu izradom kaskada, kao i zbog rekonstrukcije prilaza i sanacije izvorišta pitke vode za naselja Vitinica, Gaj i Goduš koje broje oko 2.000 stanovnika.

U toku radova proširena je granica zadatka tako da je širi lokalitet oko izvorišta bezbjedan za korištenje.