Iz rijeka Zujevine, Ljubine i Krivaje Tim za UES FUCZ “Sarajevo A” bezbjedno uklonio i uništio tri eksplozivna sredstva

Samo u toku jučerašnjeg dana tim Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) za Uklanjanje eksplozivnih sredstava (UES) “Sarajevo A” uklonio i bezbjedno uništio tri eksplozivna sredstva u rijekama; u Zujevini ručnu bombu M 50 P1, u Ljubini minu za ručni bacač M57, a u Krivaji MB mina 60 mm.

Ove i slične aktivnosti FUCZ svakako su dodatna sigurnost za sve one koji se ovih dana rashlađuju i odmaraju na bh. rijekama.  

Posljednjih dana velike vrućine izmamile su mnogobrojne kupače i ribare na rijeke. Nažalost, u nekim bh. rijekama vrebaju i opasnosti od raznih minsko-eksplozivnih sredstava (MES) i neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS).

U rijeci Zujevini u mjestu Binježevo kod Hadžića djeca su uočila eksplozivno sredstvo i odmah pozvala policiju. Dolaskom na lice mjesta tim Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) – “Sarajevo A” sa službenicima CZ Hadžići pregledom su ustanovili da se u rijeci na dubini od 30 cm nalazi ručna bomba M 50 P1 koja je bezbjedno uklonjena i uskladištena. Njeno uništenje je planirano za danas (4. avgust) na poligonu FUCZ za uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava i NUS-a.

Na ušću rijeke Ljubine u Bosnu, u Semizovcu kod Vogošće, ribari su u rijeci uočili eksplozivno sredstvo i pozvali policiju, a ovi Kantonalni operativni centar Sarajevo pa je na lice mjesta upućen Tim “Sarajevo A” FUCZ. Ustanovljeno je da se radi o mini za ručni bacač M57, a obzirom da se radi o vrlo nestabilnom eksplozivnom sredstvu, ono je istog dana (3. avgust) uništeno na poligonu FUCZ za uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava i NUS-a.

Na poziv kupača, kao i Službe CZ Općine Zavidovići i Kantonalnog operativnog centra Zenica, da se u rijeci Krivaji kod Zavidovića u vodi nalazi eksplozivno sredstvo, na lice mjesta upućen je opet Tim “Sarajevo A” FUCZ koji je pregledom zaključio da se u dijelu rijeke koji koriste kupači nalazi MB mina 60 mm. Odmah je bezbjedno uklonjena i uskladištena a bit će uništena  danas (4. avgust) na poligonu FUCZ za uništavanje minsko-eksplozivnih sredstava i NUS-a.

U dužini od 20 km, od Zavidovića do Ribnice, rijeka Krivaja je i ovih dana puna kupača, kao i mnoge druge rijeke, pa ove i slične aktivnosti FUCZ svakako su dodatna sigurnost za sve one koji se odmaraju u ove vrele ljetne dane.