Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 04./05.08.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Kanton 10

Stanje na požarištima je pogoršano. Jak vjetar u popodnevnim satima je raširio liniju požara u svim smjerovima. Na Staretini se požar proširio prema visokoj šumi i na mjestima je probio liniju obrane i sada gori visoka šuma, predio Međugorje. Požar se širi i napreduje prema naselju Bojmunte i dalje je potreba za pomoć helikoptera.

Na Dinari se požar proširio i nošen jakim vjetrom napreduje prema prijevoju Vaganj, istovremeno se šireći prema naseljenim mjestima i vrhu Troglav, a i to je područje visokih šuma. Požar gase djelatnici šumarije koji su na izmaku snaga. Ovdje je požar napustio minski sumnjiva područja i moguće je gašenje kopneneim snagama. Treba razmotriti i pomoć Oružanih kopneneih snaga iz Livanjske vojerarne.

Požar na platou Resanovac se širi prema području Unsko-Sanske Županije, izgorjelo je oko 15 hektara bukove šume. I dalje postoji hitna potreba helikoptera za gašenje svih požara.

Stanje na terenu jutros do 09,00  sati:

Požar na planini Dinari iznad naselja Čaprazlije i Donji i Gornji Rujani i Gubin, općina Livno i dalje je aktivan. Ovaj požar širi se i dalje prema selu Odžak u općini Livno i prema Republici Hrvatskoj.

Požar je aktivan i na području planine Troglav na lokacijama Kadijina bukva i Razvala na Vjestić gori, gase 3 ekipe Šumarije.

Požar koji je aktivan iznad sela Nuglašica, općina Bosansko Grahovo širi se prema selima Vrbica, Radanovci i Bojmunte u općini Livno u ovom požaru najviše gori hrastova šuma i prijeti da se spusti prema navedenim selima.

U gašenju svih požara učestuju djelatnici ŠGD Kupres.

Zbog minski sumnjivog terena gašenje kopnenim snagama nije moguće.

Požar  na Resanovcima gase djelatnici Šumarije B.Grahovo i Drvar te djelatnici OSCZ B. Grahovo i Drvar.

Zatražena je pomoć u gašenju spomenutih požara OS BiH (helikopteri) te međunarodna pomoć OS RH (Kanader).

Jutros je u gašenju požara bio angažovan helikopter OS Bosne i Hercegovine.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je četri  intervencije na gašenju požara i to:

– od 13:44 do 16:00 sati, u Sjevernom logoru, gorjela trava i nisko rastinje,

– od 13:11 do 14:15 sati, u Žitomislićima, gorjela trava i nisko rastinje,

– od 18:20 do 21:30 sati, na Pijescima, gorjelo rastinje,

– od 01:40 do 02:40 sati, u Sjevernom logoru, gorio automobil.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je šest intervencija na gašenju požara i to:

– od 08:40 do 09:30 sati, na Vrhovniku, gorio biljni otpad,

– u 10:30 sati ugašen požar koji je izbio 03.08.2017. god. u 15:00 sati na brdu Jasenica,

– od 11:00 do 12:05 sati, u Gabela polju, gorjela trava i nisko rastinje,

– od 11:30 sati,  na Jasenici – Crno brdo, gori šuma i nisko rastinje. Vatrogasci su na terenu. Požar nije ugašen do slanja ovog izvješća.

– od 16:55 do 17:15 sati, u Grabovinama – buk, gorjela trava i nisko rastinje,

– od 17:13 do 18:35 sati, u Gabela polju, gorjela trska i nisko rastinje.

Zapadnohercegovački kanton

Općina Ljubuški. Ljubuški vatrogasci, s dva vozila i pet vatrogasaca, zajedno s PVP Čapljina, s jednim vozilom i četiri vatrogasca gasili su požar na lokalitetu Zvirići. Požar je izbio na granici ovih općina, na nepristupačnom terenu pa je gašenje bilo otežano.

Općina Posušje. U Posušju gori na lokalitetu Zagorje, teren nepristupačan.  Požar je manjeg intenziteta i nema ugroženih objekata.

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. Vatrogasna jedinica grada Bihaća imala je dvije intervencije na gašenju požara:

– od 14:40 do 15:50 sati u mjestu Vinica-Segeta gorjela je trava. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom,

– od 16:16  do 18:42 sati u mjestu Orašac, od Lužina prema Rajnovcu, gorjela je trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom i jedan šumski radnik.

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica općine Cazin imala je intervenciju u vremenu od 14:45 do 17:00 sati u mjestu Rujnica, gdje je gorjela šuma i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom i pet mještana.

Općina Bosanski Petrovac. Vatrogasna jedinica općine Bosanski Petrovac imala je tri intervencije na gašenju požara:

– od 11:30 do 13:50 sati u mjestu Suvaja, gorjela je trava i nisko rastinje. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom,

– od 13:00 do 14:30 sati u mjestu Bukovača, u krugu pilane gorjela je piljevina. Požar je gasilo pet vatrogasaca sa tri vozila,

– od 14:00 do 16:15 sati u mjestu Vođenica gorjela je trava. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je tri intervencije na gašenju požara:

– od 12:12 do 15:30 sati u mjestu Mahala, gdje je gorio pomoćni objekt /štala/. Požar je gasilo šest vatrogasca sa dva vozila,

– od 14:30 do 17:00 sati u mjestu Hrustovo gorjela je trava. Požar su gasila tri vatrogasca sa jednim vozilom,

– od 20:40 do 21:35 sati u mjestu Krkojevci gorjela je deponija smeća. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom.

Općina Bosanska Krupa. Vatrogasna jedinica općine B. Krupa imala je dvije intervencije na gašenju požara:

– od 16:45 do 18:30 sati u mjestu Jasenica gorjela je šuma i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom i sedam mještana,

– od 20:19 do 23:00 sati u mjestu Jasenica, na drugoj lokaciji, gorjelo je nisko rastinje i nasad borove šume. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom i sedam mještana.

Općina Ključ. Vatrogasna jedinica općine Ključ imala je intervenciju u vremenu od 21:15 do 22:30 sati u mjestu Humići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasca sa jednim vozilom i šest mještana.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica Kakanj imala je intervenciju na gašenju požara u kojem je gorjela trava u mjestu Rošćevina, na pojasu izmežu autoputa A1 i Regionalnog puta. Požar je ugašen.   

Općina Vareš. Vatrogasna jedinica Vareš imala je intervenciju na gašenju trave i niskog rastinja u Vareš Mejdanu. 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla imala je intervenciju na gašenju divlje deponije smeća u naselju Krojčica. Požar je lokaliziran i ugašen.

Općina Gradačac. Vatrogasna jedinica Gradačac imala je dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja i to: u naselju Mionica gdje je gorjelo oko 20 duluma i u naselju Krčevine gdje je gorjelo oko 10 duluma. Oba požara su lokalizirana i ugašena.

Općina Kalesija. Profesionalna vatrogasna jedinica Kalesija imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja ukupne površine oko 2 duluma u naselju Vukovije Donje. Požar je lokaliziran i ugašen.

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo, imala je četiri manje intervencije na gašenju požara:  dvije na gašenju napuštenog objekta i dvije na gašenju niskog rastinja.

VODOSNABDIJEVANJE

Zeničko-dobojski kanton

Općina Olovo. Na području općine Olovo, u MZ Dolovi i Kruševo, aktivne su redukcije u vodosnabdijevanju.

Općina Tešanj. Na vodovodnom sistemu Kraševo, i dalje stoji na snazi Odluka o I stepenu redukcije za vodosnadbjevanje.

Srednjobosanski kanton

Otežano snabdijevanje pitkom vodom stanovištvo koje gravitira vodovodnoj mreži u D.Vakuf i Pruscu. DVD Stari Vitez vrši  odvoz pitke vode MZ Bukve, naseljeno mjesto Putkovići sa istakanjem u   rezervoar dva puta tjedno, ponedeljak-petak, a po Programu odvoza pitke vode.

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Federalni hidrometeorološki zavod, zbog visoke dnevne temperature zraka, za danas je  izdao Crveni meteoalarm u većem dijelu Bosne i Hercegovine, sa maksimalnom tempreturom do 42°C.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE