Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 31.05./01.06.2017. godine, do 10:00 sati

POŽARI

Srednjobosanski kanton

Općina Vitez. Vatrogasci DVD-a Vitez imali su intervenciju u krugu Tvornice privrednog subjekta Vitezit. Gašen je požar magacina sa gumama i kartonom koji koristi JKP Vitkom – Vitez. Požar ugašen.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Hercegovačko-neretvanski kantom

Grad Mostar. Dana, 31.05.2017.godine, u 17:55 sati, Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od strane građanina da je ispod Aluminijskog mosta pronađen nepoznat NUS. O zaprimljenoj informaciji obavješten je Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Srednjobosanski kanton

Općina Travnik. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju o pronalasku NUS-a na lokalitetu Šakići, Turbe. Prijavljen je pronalazak jedne ručne bombe. O zaprimljenoj informaciji obavješten je Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

Općina Stari Grad. Dana, 31.05.2017. godine, u 09:04 sati, Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju od strane Policijske stanice Stari Grad da se u njihovim postorijama nalazi jedan NUS i tri okvira sa municijom. O primljenoj  informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Deminerski tim Federalne uprave civilne zaštite Tuzla, nastavio je proces deminiranja na zadatku u Banovićima.

OSTALO

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD

Meteoalarm: Naranđasto upozorenje u sjevernim područjima Bosne očekuje se izraženije grmljavinsko nevrijeme sa intenzivnijim padavinama, jakim udarima vjetra i gradom.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE