Prezentirane aktivnosti FUCZ na Okruglom stolu o unapređenju saradnje između bh. institucija u sektoru voda, zaštite i spašavanja i prostornog uređenja s ciljem smanjenja rizika od poplava

Prezentirane aktivnosti FUCZ na Okruglom stolu o unapređenju saradnje između bh. institucija u sektoru voda, zaštite i spašavanja i prostornog uređenja s ciljem smanjenja rizika od poplava

Jačanje saradnje institucija na svim nivoima u BiH u sektorima voda, zaštite i spašavanja te prostornog planiranja od suštinske je važnosti za smanjenje rizika od poplava, rečeno je na Okruglom stolu pod nazivom “Unapređenje saradnje između institucija u sektoru voda, zaštite i spašavanja i prostornog uređenja s ciljem smanjenja rizika od poplava u BiH“ koji je, u okviru DRR aktivnosti, održan u Sarajevu i na kojem su učestvovali predstavnici bh. institucija i donosioci odluka u sistemu upravljanja vodama. Bila je ovo prilika za institucije sa svih nivoa vlasti u BiH da izlože svoja stajališta i u direktnom razgovoru s holandskim stručnjacima, članovima holandskog tima za smanjenje rizika (DRR), razmotre neka otvorena pitanja.

Federalna uprava civilne zaštite imala je zapaženu prezentaciju svojih aktivnosti u cilju smanjenja rizika od poplava u BiH.

Nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile BiH u 2014. godini (šteta procijenjena na oko dvije milijarde eura), bh. vlasti uz podršku mnogih donatora poduzele su mjere za oporavak od poplava, ali i mjere kojima će se spriječiti ili ublažiti posljedice budućih katastrofa. Jedan od koraka je zahtjev holandskoj vladi za angažiranjem DRR tima, čiji je fokus rada na unapređenju međuinstitucionalne saradnje u sektorima vodoprivrede, zaštite, spašavanja i prostornog planiranja, kao i na uspostavi sistema ranog upozoravanja i upravljanja rizikom od poplava.

BiH je usvojila Akcioni plan za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama od 2014. do 2017. godine koji je precizirao set mjera i projekata za uređenje ove oblasti. Rečeno je da je najvažnije osigurati podršku svih vlada u državi u održivosti sistema koji će biti uspostavljen nakon završetka implementacije ovih projekata, te da bh. institucije moraju zaposliti stručnjake koji će se moći baviti modelima i analizama, a osim toga potrebno je osigurati i finansijska sredstva za održavanje opreme i objekata kako se ne bi događalo popuštanje nasipa jer nisu bili adekvatno održavani.

{loadposition 2016-04-14}