Završena prva faza projekta opremanja struktura CZ FBiH u cilju pružanja podrške posadama letjelica angažovanim u akcijama zaštite i spašavanja

Iz niza dosadašnjih iskustava prikupljenih tokom akcija u kojima je vršeno angažovanje zračnih resursa OS BiH, ali i drugih letjelica, ukazala se potreba za neposrednim komuniciranjem posade letjelica sa angažovanim osobljem na terenu. Provođenjem obuke i ustupanjem air-band radio-uređaja na korištenje, strukture CZ FBiH operativnu saradnju sa posadama letjelica angažovanim u akcijama zaštite i spašavanja podižu na jedan novi i kvalitetniji nivo. Oprema (uređaji) za koju je obuka bila neophodna dodijeljeni su prema postojećim procjenama ugroženosti kantona i općina, kao i na osnovu dosadašnjih iskustava u broju angažovanja zračnih snaga OS BiH. Ovim projektom pokrenut je jedan novi pristup saradnji operativnih snaga na terenu, u ovom slučaju struktura CZ koje zahtijevaju pomoć zračnih snaga OS BiH i realizatora tih zadataka iz sastava OS BiH.

U prostorijama Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), 24. i 25. maja, obavljena je obuka osoblja zaduženog za operativni rad u strukturama CZ FBiH na temu upotrebe air-band radio-uređaja, procedura i komuniciranja sa posadama letjelica OS BiH angažovanim u akcijama zaštite i spašavanja.

Iz niza dosadašnjih iskustava prikupljenih tokom akcija u kojima je vršeno angažovanje zračnih resursa OS BiH, ali i drugih letjelica, ukazala se potreba za neposrednim komuniciranjem posade letjelica sa angažovanim osobljem na terenu. Provođenjem obuke i ustupanjem air-band radio-uređaja na korištenje, strukture CZ FBiH operativnu saradnju sa zračnim snagama OS BiH podižu na jedan novi i kvalitetniji nivo.

Obrađene su teme iz oblasti radio-komunikacija, radio-tehnike, upotrebe air-band radio-uređaja, procedure traženja pomoći OS BiH, organizacijska struktura OS BiH i nadležnosti, organizacijska struktura brigade ZS i PZO i zadaci, taktičko-tehnički podaci helikoptera, SOP-ovi za gašenje požara i MEDEVAC, procedure angažovanja OS BiH za potrebe civilnih struktura, operativni planovi za angažovanje OS BiH u slučajevima prirodnih nesreća širih razmjera i, na kraju, iskustva i naučene lekcije.

Ovu obuku inicirala je FUCZ, odnosno Operativni centar, a bili su pozvani svi iz struktura CZ FBiH koji će biti krajnji korisnici uređaja (KUCZ, OCZ), a pozivu su se odazvali i piloti FMUP-a. Obuku, na kojoj je učestvovalo 29 osoba iz općinskih i kantonalnih uprava CZ i piloti FMUP-a, proveli su službenici OC FUCZ kao nosioci aktivnosti i nastavno osoblje 2. helikopterskog skvadrona OS BiH koji je u ovaj projekat uključen od njegovog početka, tačnije od februara 2015. godine i prvog informativnog sastanka u Rajlovcu.

Prije nabavke opreme od Regulatorne agencije za komunikacije ishodovana je frekvencija, odnosno dozvola za korištenje mobilnih radio-uređaja. Oprema (uređaji), za koju je obuka bila neophodna, dodijeljena je prema postojećim procjenama ugroženosti kantona i općina, kao i na osnovu dosadašnjih iskustava u broju angažovanja zračnih snaga OS BiH.

Obuka ove vrste je obavezna jer su u pitanju potpuno nove vrste aktivnosti koje će se preduzimati na terenu. Ona je početak u nizu daljnjih aktivnosti koje će proisteći iz iskustva u radu, što podrazumijeva i donošenje novih procedura koje do sada nisu postojale. OC FUCZ ima zakonsku obavezu da pruža podršku nižim strukturama iz oblasti svog rada, dok je druga problematika koliko se odobrava sredstava za tu namjenu i koliko ljudi može imati na raspolaganju

Polaznici su obuku ocijenili veoma korisnom a ovim projektom pokrenut je jedan novi pristup saradnji operativnih snaga na terenu, u ovom slučaju struktura CZ, koje zahtijevaju pomoć zračnih snaga OS BiH i realizatora tih zadataka iz sastava OS BiH.