Tag Archive for: poplava

Prezentirane aktivnosti FUCZ na Okruglom stolu o unapređenju saradnje između bh. institucija u sektoru voda, zaštite i spašavanja i prostornog uređenja s ciljem smanjenja rizika od poplava
Prezentirane aktivnosti FUCZ na Okruglom stolu o unapređenju saradnje između bh. institucija u sektoru voda, zaštite i spašavanja i prostornog uređenja s ciljem smanjenja rizika od poplava