Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 10./11.03.2017.godine, do 10:00 sati

POPLAVE

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u opadanju duž cijelog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja rijeke Save izmjerena jutros u 07:00 sati iznosila je:

–        Bosanski Brod ——————————-  668 cm (pripremno stanje), jučer 702 cm,

–        Bosanski Šamac —————————-  565 cm (pripremno stanje), jučer 580 cm,

–        Orašje ——————————————  787 cm (pripremno stanje), jučer 780 cm.

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac, jutros u 07:00 sati, bio je 200,26 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo je niži za 6 cm (trenutno opada 0,5 cm/sat). Ispust kroz temeljne otvore iznosi 95,1 m3/s.

Općina Doboj Istok. Prema izvještaju Općinske službe civilne zaštite Doboj Istok, na osnovu Odluke općinskog načelnika od 08.03.2017. godine, na snazi je stanje prirodne nesreće. Pod vodom je oko 150 ha poljoprivrednog zemljišta. Svi lokalni vodotoci su unutar svojih korita. Trenutno nema poplavljenih objekata. Općinska službe civilne zaštite prati stanje u zonama aktivnih klizišta.

Općina Gračanica. Dana 10.03.2017. godine općinski načelnik Općine Gračanica donio je Odluku o proglašenju stanja neposredne opasnosti od klizišta i poplava na području općine Gračanica. Pod vodom je oko 120 ha poljoprivrednog zemljišta. Vodostaj rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac jutros u 06,00 sati iznosio je 392 cm (niži za 3 cm u odnosu na protekla 24 sata).

Zeničko-dobojski kanton

Vodostaj svih vodenih tokova na području ovog kantona je povišen i u granicama je normalnog vodostaja.

Zapadnohercegovački kanton

Zbog povoljnih vremenskih prilika i prestankom oborina na poplavnom području Imotsko-Bekijskog polja, na toku rijeke Tihaljina-Mlade-Trebižat i rijeke Vrioštice, od jučer u 09:00 sati prestale su mjere redovne odbrane od poplava. Vodostaj u 19:00 sati na mjernom mjestu Humac iznosio je 271 cm, sa tendencijom daljnjeg opadanja.

POŽARI

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Profesionalna vatrogasna jedinica grada Mostara imala je tri intervencije na gašenju požara i to:

– od 19:10 do 20:00 sati, gorjela trava u Blagaju,

– od 19:46 do 20:50 sati, gorio dimnjak u Jasenici,

– od 21:46 do 22:30 sati, gorio devastirani objekat o Rudarskoj ulici.

Općina Čapljina. Vatrogasna jedinica općine Čapljina imala je četiri intervencije na gašenju požara i to:

– od 12:50 do 13:30 sati, na Nakovnju, gorjela trava, rastinje i šuma,

– od 13:15 do 14:10 sati, u Krčevinama, gorjela trava, rastinje i šuma,

– od 14:20 do 15:20 sati, na Počitelj brdu, gorjela trava i rastinje,

– od 15:35 do 16:50 sati, na Domanovićima, gorjela šuma i rastinje.

Tuzlanski kanton

Općina Srebrenik. Vatrogasna jedinica općine Srebrenik imala je intervenciju gašenja požara na stambenom objektu (kuća) u naselju Ćehaje u 02:55h. Požar je lokalizovan i ugašen.

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Pripadnici vatrogasne jedinice iz Širokog Brijega imali su intervenciju na gašenju požara od 19:30 do 21:00 sati u Klancu, gdje je izgorjela veća površina niskog rastinja.

KLIZANJE TLA

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Stanje na klizištu rudničke jalovine na Površinskom kopu Vrtlište  je za sada stabilno. Vodostaj akumulacije je u porastu usljed padavina i tehničkih problema. U posljednja 24 sata nivo je porastao približno za 0,5 metra. Voda se ispumpava sa jednom pumpom iz akumulacije, a prolazi i kroz tunel.

Na novonastalom klizištu u naselju Malješ, postavljeni su reperi za praćenje pomjeranja.

Počeli su radovi na rasterećenju klizišta u naselju Malješ sa dvije radne mašine i odvozom zemlje, tako da se kontinuirano radi na smanjenju opterećenja klizišta i smanjenju opasnosti za stambene objekte koji se nalaze ispod klizišta.

Održan je sastanak sa predstavnicima porodica koje su iseljene kako bi se ljudima pojasnilo šta će se raditi narednih dana u cilju osiguranja uslova da se evakuisane porodice vrate svojim kućama.

OŠTEĆENJE ELEKTRIČNE ILI VODOVODNE MREŽE

Hercegovačko-neretvanski kanton

Grad Mostar. Zbog kvara na dalekovodu, noćas od 01:00 sat, bez električne energije je jedan dio Rodoča (Ulog i Brod).

Unsko-sanski kanton

Grad Bihać. JP „Vodovod“ obavijestio građanstvo da se voda prije upotrebe za piće treba prokuhavati.

OSTALO

POTRAGA ZA NESTALOM OSOBOM

Pripadnici Federalne uprave civilne zaštite i danas su uključeni u potragu za nestalim dječakom, koji je nestao 07.03.2017. godine na području općine Lopare. Danas je ispred Federalne uprave civilne zaštite na pretraživanju terena angažovan deminerski tim Tuzla „B“. U pretrazi terena uključeni su EUFOR, OSBiH, CJB Bijeljina, pripadnici Vatrogasne jedinice, Granične policije, Lovačkog društva Lopare, GSS Brčko Distrikta, mještani, kao i pripadnici MUP-a RS-a.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE