Dopuna Sažetka Redovnog izvještaja o stanju na području općine Kakanj, za dan 10.03.2017.godine, do 15:00 sati

KLIZANJE TLA

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Na lokaciji klizišta, u naselju Malješ, geološki stručni tim postavio je repere za praćenje pomjeranja tla, tako da je utvrđeno kretanje klizišta u toku prehodne noći od 1 (jednog) metara. Dana 10.03.2017.godine, u 09:00 sati, uz nadzor stručnog tima, počeli su radovi na rasterećenju klizišta u naselju Malješ sa dvije radne mašine i odvozom zemlje, tako da se kontinuirano radi na smanjenju opterećenja klizišta i smanjenju opasnosti za stambene objekte koji se nalaze ispod klizišta.

Takođe, danas je u 09:00 sati u prostorijama općine u Službi civilne zaštite održan je sastanak sa privremeno iseljenim građanima koji su upoznati o aktivnostima koje se poduzimaju na sanaciji nastalog klizišta. Za svako domaćinstvo Općinski štab civilne zaštite donio je Odluku o isplati interventne pomoći u visini od 500,00 KM, za plaćanje smještaja za mjesec dana i druge nepredviđene troškove.

Pored ostalog formiran je tim za kontakte sa evakuisanim stanovništvom, koji stoji na raspolaganju i za druge potrebe ovog stanovništva.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE