Deminerski timovi FUCZ završili zadatak deminiranja na lokaciji “Bejići 2“ u općini Usora

Deminerski timovi FUCZ završili zadatak deminiranja na lokaciji “Bejići 2“ u općini Usora

Na radilištu lokacije “Bejići 2“ u općini Usora, B timovi Orašje i Žepče FUCZ, koji su bili uključeni u ovaj zadatak, očistili su 128.354,00 m² površine na dijelu gdje je pronađena 21 mina i 15 komada NUS-a.

Ovi deminerski timovi FUCZ manuelno su pregledali 22.006,00 m² površine, dok je Mašinski tim za mehaničku pripremu zemljišta, sa mašinama MV-4 i PT-300, obavio mašinsku pripremu na površini od 64.100,00 m², a uklonjeno je 48.784,00 m² vegetacije.

Očišćena površina je poljoprivredno zemljište i šuma koje je vraćeno stanovništvu na korištenje. Ovim zadatkom omogućena je i rekonstrukcija vodovoda i elektro-energetske mreže što će uticati na povratak preostalog prijeratnog stanovništva.

{loadposition 2016-02-16}