Pripadnici FUCZ u Bosanskoj Krupi uspješno završili obuku spašavanju sa visina

Obuku su vodili instruktori iz Velike Britanije i ona je rezultat dugogodišnje saradnje Britanske spasilačke službe i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa.

U dijelu obuke spašavanja sa visina učestvovala su dva pripadnika Federalne uprave civilne zaštite, a za vrijeme održavanja kampa medicinska podrška je pružana vozilom FUCZ. Dogovoreno je održavanje istog ovakvog kampa i iduće 2018. godine.

U okviru projekta prekogranične saradnje “Mladi vatrogasci u akciji“ i vatrogasno-spasilačkog kampa “BoSco camp 2017“ u Bosanskoj Krupi je u organizaciji Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa i u partnerstvu sa Global Fire & Rescue Partnerships (Britanske spasilačke službe) iz Velike Britanije, od 03. do 15.07.2017. godine održana obuka u spašavanju na vodi i spašavanju sa visina koju su vodili instruktori iz Velike Britanije (Duncan Barrow, Nortfolk Fire & Rescue Service i Criss Kendall, Tim menager Scottish Fire and Rescue Service).

Svake godine aktivnosti na ovom projektu reliziraju se u dvije faze koje sačinjavaju obuke i treninge u trening centrima u Velikoj Britaniji i održavanje vatrogasno-spasilačkog kampa u Bosanskoj Krupi sa obukom za specijalnosti spašavanja sa visina i na vodi.

Cilj projekta je unapređenje sistema zaštite i spašavanja na području općine Bosanska Krupa kroz opremanje i obučavanje timova za spašavanje sa visina i na vodi, kao i obuka i edukacija Tim lidera tih timova.

U sklopu ovog projekta jedna od planiranih aktivnosti je i vatrogasno-spasilački kamp tokom kojeg su instruktori iz Velike Britanije polaznicima obuke prenosili znanja i iskustva u ovladavanju tehnikama spašavanja na vodi i sa visina. Učešće u aktivnostima kampa, pored domaćina, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa, uzeli su pripadnici Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), Vatrogasnog društva Otoka, Gorske službe spašavanja – stanica Cazin, Jedinice za spašavanje na vodi i pod vodom Službe CZ općine Bosanska Krupa, Una kajak safari kluba iz Bihaća i Profesionalne vatrogasne jedinice općine Bosanska Krupa.

U dijelu obuke spašavanja na visinama učestvovala su dva pripadnika FUCZ iz bihaćkih timova, Nurija Bećirević i Rasim Harbaš, koji su uspješno završili obuku i dobili certifikate.

Za vrijeme održavanja kampa medicinska podrška je pružana vozilom FUCZ, a Odjeljenju za traženje i spašavanje, koje djeluje u sastavu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bosanska Krupa, donirana je oprema kojom se izvodila obuka.

Po završetku obuke izvršena je i pokazna vježba na srednjovjekovnoj tvrđavi Pset u Bosanskoj Krupi, a dogovoreno je održavanje istog ovakvog kampa i iduće 2018. godine.

Posljednji dan kampa, kao i na pokaznoj vježbi, prisustvovao je i britanski vojni ataše u BiH Paul Marshall.