Sažetak redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 22./23.11.2017.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Vatrogasna jedinica općine Velika Kladuša, imala je intervenciju, na gašenju zapaljennih crijeva od plinske boce.

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

Tuzlanski kanton

Kvalitet zraka za dan 22.11.2017 godine, odgovarao je kvalitetu prekomjerno zagađenog zraka, na lokalitetima Skver, BKC i Živinice.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Tuzlanski kanton

Općina Banovići. Tim za UES FUCZ-e FUCZ-e, nastavio je proces deminiranja na zadatku „Pribitkovići 3“, u Banovićima.

Općina Kalesija. Tim za UES FUCZ-e, izvode završne radove na zadatku „Kalesija Grad –  Olanovica 1 d“.

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Pale u F BiH. Dana, 22.11.2017.godine, nakon dojave građanina o pronalasku eksplozivnog sredstva, u naselju Prača, Tim za UES Federalne uprave civilne zaštite, odmah je izašao na lice mjesta, gdje su preuzeli PMR 2A jedan komad.

Srednjobosanski kanton

Općina Busovača. Na lokalitetu KPZ Kaonik, pronađene su dvije protiv tenkovske mine.

O navedenom su obaviješteni pripadnici Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Kanton Sarajevo

Općina Novi Grad. Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je informaciju o pronalasku eksplozivnog sredstva, od strane Općinskog operativnog centra civilne zaštite Novi Grad, da je u ulici Doljanska do br. 55, pronađena dva nepoznata eksplozivna sredstva.

O primljenoj  informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE