U okviru konferencije “Izgradnja i integracija sistema smanjenja rizika od prirodnih i drugih katastrofa u BiH sa fokusom na djecu” Save the Children uručio zahvalnicu FUCZ

Cilj ove konferencije je bio prezentacija postignutih rezultata u implementaciji projekta kao i primjera dobre prakse u općinama, školama i predškolskim ustanovama u oblasti smanjenja rizika od prirodnih i drugih katastrofa, kao i diskusija sa ciljem definiranja preporuka za dalji rad u ovoj oblasti. 

U zgradi Parlamentarne skupštine BiH, 21. novembra 2017. godine održana je svečana konferencija  pod nazivom “Izgradnja i integracija sistema smanjenja rizika od prirodnih i drugih katastrofa u BiH sa fokusom na djecu” koju je Save the Children organizovao u saradnji sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine povodom završetka projekta “Izgradnja otpornosti na prirodne i druge nepogode u oblasti obrazovanja i lokalnim zajednicama” (Resilience building in Education and Local Communities – RELOC) koji je za cilj imao smanjenje rizika od prirodnih i drugih nesreća/nepogoda kroz niz projektnih aktivnosti, te jačanje kapaciteta lokalnih institucija i lokalnih aktera čiji je mandat zaštita i spašavanje ljudi i dobara u slučajevima vremenskih i drugih nepogoda.

Cilj ove konferencije, kojoj su prisustvovale i predstavnice Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ), je bio prezentacija postignutih rezultata u implementaciji projekta kao i primjera dobre prakse u općinama, školama i predškolskim ustanovama u oblasti smanjenja rizika od prirodnih i drugih katastrofa, kao i diskusija sa ciljem definiranja preporuka za dalji rad u ovoj oblasti.

Na ovoj konferenciji Save the Children je uručio zahvalnicu FUCZ za učešće i pruženu podršku u realizaciji projekta izgradnje otpornosti na prirodne i druge nepogode u oblasti obrazovanja i lokalnim zajednicama.

Save the Children je vodeća nezavisna organizacija za djecu u svijetu. Njihova vizija je svijet u kojem svako dijete ostvaruje pravo na opstanak, zaštitu, razvoj i učešće (participaciju). Njena misija je da inspiriše pozitivne pomake o načinu na koji svijet tretira djecu i da ostvari trenutnu i dugoročnu promjenu u njihovim životima.