Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 07./08.03.2017.godine, do 10:00 sati

POPLAVE

Posavski kanton

Vodostaj rijeke Save je u porastu duž cijelog toka kroz Posavski kanton.

Visina vodostaja rijeke Save izmjerena jutros u 07:00 sati, na vodomjernim stanicama iznosila je:

–        Bosanski Brod ——————————-  470 cm (pripremno stanje), jučer 470 cm,

–        Bosanski Šamac —————————-  426 cm (pripremno stanje), jučer 311 cm,

–        Orašje ——————————————  606 cm (pripremno stanje), jučer 532 cm.

Tuzlanski kanton

Vodostaj na HA Modrac                                                                         

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 199,40 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer viši za 22 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 75,7 m3/s.

Općina Gradačac. Dana 07.03.2017. godine u poslijepodnevnim satima, uslijed većih kišnih padavina, došlo do izlijevanja lokalnog vodotoka i obustave sabraćaja na mostu u naselju Vida 2. Oko 21,00 sat, došlo je do prekida saobraćaja na regionalnom putu Kerep – Zelinja, radi izlijevanja vode na kolovoz, kao i na regionalnom putu Srnice – Gračanica. Ekipe putne služe su izašle na teren i obilježile mjesto izlijevanja vode, o čemu je obavještena Općinska služba civilne zaštite.

Prema jutrošnjim informacijama dobijenim od strane Općinska služba civilne zaštite prekinut je saobraćaj na putu prema Srnicama Donjim (Regionalni put Gradačac – Gračanica). Put u Kerepu je prohodan, poplavljena je  benzinska pumpa. Tokom noći put prema Šamcu je bio ugrožen, ali se voda zadržala na poljoprivrednom zemljištu.

Općina Srebrenik. Dana 07.03.2017. godine oko 20,45 sati došlo je do izlijevanja lokalnog vodotoka u naselju Špionica kod auto otpada „Dževad“, preko magistralnog puta Tuzla – Orašje. Saobraćaj se odvija jednom trakom usporeno. Patrola policije obezbjeđuje mjesto izlijevanja. Također, uslijed navedenog izlijevanja vodotoka ugrožena su i tri stambena objekta. Ekipa Vatrogasne jedinice Srebrenik obišla je lokaciju, sa čim je upoznat  šef Općinske službe civilne zaštite Srebrenik.

Tokom noći angažovana je građevinska mašina koja je prokopala kanal, te je saobraćaj ponovo uspostavljen.

Općina Doboj Istok. Rijeka Spreča je izašla iz svog korita i poplavila oko 120 ha poljoprivrednog zemljišta. Također, rijeka Lukavica u naselju Subašići, MZ Lukavica  poplavila je  jedan stambeni objekat, kao i pomoćne objekte. Ostali lokalni vodotoci su u svojim koritima. Služba prikuplja informacije o stanju u zonama aktivnih klizišta.

Općina Gračanica. Zbog obilni kišnih padavina u proteklih 24 sata došlo je do naglog porasta svih vodotoka na području općine Gračanica, posebno u dolini rijeke Spreče, koja je već juče oko 17 sati, bila van svoga korita, kada je izmjereno 325cm na mjernom mjestu Karanovac, a vodostaj kada se proglašavaju redovne mjere odbrane od poplava je 300 cm.

Vodostaj je i dalje rastao a jutros u 07 sati, iznosi 377cm, prema dobijenim informacijama  poplavljeno je oko 60 ha poljoprivrednog zemljišta.

Prema evidenciji mjerenja na mjernom mjestu Karanovac u posljednjih 10 sati vodostaj je postepeno rastao u prosjeku 3-4 cm na sat.

Svi ostali vodotoci na području općine su u porastu, ali su još uvijek u svojim  koritima.

U toku noći Profesionalna vatrogasna jedinica  imala je intervenciju tehničke priride i to crpljenje vode iz jednog stambenog objekta u D.Orahovici, kada je jedan lokalni potočić naglo porastao i poplavio spomenuti objekat. Angažovana je bila i radna mašina na prokopavanju i otklanjanju materijala i popravci korita. Pored vatrogasaca u akciji su učestvovali i građani, predstavnici MZ i predstavnici Općinske službe civilne zaštite.

Općina Kalesija. Zbog obilni kišnih padavina u proteklih 24 sata, došlo je do zatvaranja puta Kalesija – Gojčin.

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Goražde. Nivo rijeke Drine izmjeren jutros na HS Goražde iznosio je 89,57 centimetara i u blagom je porastu.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Zenica. Zbog kiše koja je padala tokom noći, vršen je obilazak toka Starinskog potoka na području Topčić polja. Pretpostavljalo se da bi usljed padavina i porasta vodostaja moglo doći do začepljenja toka Starinskog potoka, koji sa sobom nosi zemlju kao i začepljenje propusta.

Vatrogasci su obilazili pomenuto područje i ustanovili da za sada voda teče normalno svojim tokom.

Općina Tešanj. Usljed intezivnih kišnih padavina tokom proteklog dana, u poslijepodnevnim satima oko 15:00 sati, došlo je do naglog porasta svih vodotoka na području općine i do izlivanja rijeke Radušice u naseljenom mjestu Cerovac, Vukovo i Rosulje, te je poplavljen veći dio poljoprivrednog zemljišta,  ugrožen jemanji broj stambenih, kao i dva privredna objekta. Također, u naseljenom mjestu Jelah (Jelah polje), došlo je do izlivanja potoka i plavljenja, usljed površinskih voda, više stambenih i jednog poslovnog objekta.

Tokom noći došlo je do stagnacije vodostaja na području općine i povlačenja vode u korita, osim područja Jelah polja, gdje se voda zadržava oko objekata na poljoprivrednom zemljištu, usljed uticaja površinskih voda.

Zbog nastale situacije i nastavka intezivnih padavina preduzete su hitne mjere odbrane od poplava angažovanjem ljudstva i mehanizacije na području Rosulja i Jelah polja.

Jutrošnjim obilaskom ugroženog područja ustanovljeno je da je došlo do stagnacije vodotoka, a voda se i dalje zadržava na poljoprivrednom zemljištu i oko objekata u Jelah polju. Nema ugroženih ljudi i životinja.

Kiša i dalje pada smanjenim intezitetom. Količina padavina za protekla 24 sata iznosila je 69 l/m2. Vodostaj Usore prema jutrošnjem mjerenju u 08:00 sati, iznosio je 339 cm i ima tendenciju opadanja.

Općina Doboj-jug. Zbog obilnih kišnih padavina na području općine Doboj Jug u protekla  dva dana došlo je do porasta vodotoka rijeka Usore i Bosne.

Nivo vodostaja je i dalje u blagom porastu  za sada nema ugroženih  stambenih i privrednih objekta, putne i druge infrastrukture, kao i poljoprivrednih dobara.

Situacija se prati na terenu, gdje će se u slučaju potrebe poduzeti  određene mjere u zaštiti ljudi i materijalnih dobara.

Općina Usora. U toku jučerašnjeg dana Načelnik općine Usora g-din Zvonimir Anđelić,  komandant Štaba civilne zaštite općine Usora održao je  hitan sastanak sa Načelnikom štaba i članovima Štaba civilne zaštite, zbog obilnih kišnih padavina, a u  cilju poduzimanja određenih mjera na sprječavanju mogućih posljedica po ljude i materijalna dobra.

Predstavnici civilne zaštite općine Usora su obišli teren, te je utvrđeno izljevanje odvodnih kanala na nekoliko lokaliteta. Najkritičniji je dio u naselju Srednja Omanjska (put od Brezika prema Jelahu), gdje je došlo do izlijevanja „Katića rijeke“ gdje  je ta dionica puta, u suradnji sa Policijskom stanicom Usora, zatvorena za sav promet. Također, došlo je do izlijevanja odvodnih kanala u „Ivića putu“ u Žabljaku, te je predstavniku Mjesne zajednice Žabljak isporučeno 200 vreća za pijesak, te je angažovana jedna mašina sa ciljem sprečavanja nastanka štete.

Predstavnici civilne zaštite i dalje će biti na terenu, pratiti stanje, te po potrebi poduzimati određene mjere.

Tokom noći zbog jake kiše koja je padala došlo je do izlijevanja potoka i riječica na dionicama Jelah – Omanjska,  Jelah –  Sivša,  te  na dijelu  puta prema selu Žabljak. Voda se u jutarnjim satima povukla i sa sobom ostavila nanose u vidu mulja i blata. Tokom dana radit će se na saniranju i uklanjanju posljedica koje je voda ostavila za sobom.

Općina Kakanj. Stanje na klizištu rudničke jalovine na Površinskom kopu Vrtlište  je za sada stabilno. Vodostaj akumulacije je u porastu 10 cm u toku 24 sata, zbog kiše koja  pada. Voda se ispumpava sa jednom pumpom iz akumulacije, a očekuje se dolazak još jedne pumpe.

Kanton 10

Zbog pojačanih padavina proteklih dana došlo je do porasta vodostaja rijeka i potoka na cijelom području Kantona 10.  Stambeni i privredni objekti nisu ugroženi.

KLIZANJE TLA 

Tuzlanski kanton

Općina Gradačac. Općinskoj službi civilne zaštite Gradačac,  prijavljeno je reaktiviranje klizišta (sanirano šipovima) u naselju Mionica.

POŽARI

Kanton Sarajevo

Profesionalna vatrogasna jedinica Kantona Sarajevo u izvještajnom periodu imala je dvadesetpet intervencija na gašenju trave i niskog rastinja,  jednu na gašenju manjeg požara u stanu , te  jednu na gašenju manjeg požara u podrumu stambene zgrade.

ZAGAĐENJE OKOLIŠA – KVALITET ZRAKA

Tuzlanski kanton

Prema izvještaju Ministarstva za prostorno uređenje i zaštitu okolice TK, kvalitet zraka za dan 07.03.2017. godine odgovarao je kvalitetu čistog zraka na lokalitetima Skver, Bukinje Lukavac i Živinice, dok se na lokalitetima BKC  i Mobilna kvalitet zraka nije mogao  ocijeniti.

OŠTEĆENJE SAOBRAĆAJNE MREŽE

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Sinoć oko 18 sati, došlo je do kvara na naponskoj mreži na dijelu pruge Zenica-Doboj u mjestu Topčić polje.

U trenutku pucanja kontaktne mreže navedenom lokacijom prolazio je Talgo voz, a povrijeđenih na svu sreću nije bilo.

Radnici Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine su na terenu i trenutno rade na ponovnom uspostavljanju kontaktne mreže. Na pomenutoj dionici postoje dva kolosijeka tako da se željeznički saobraćaj odvija drugim kolosijekom.

OSTALO

Federalna uprava civilne zaštite stavila je tri tima (20 pripadnika) sa opremom u pripravnost, ukoliko se ukaže potreba za njihovim djelovanjem na području ZE-DO kantona.

Također, ova Uprava uputila je jedan tim na područje općina Tešanj i Gračanica, radi sagledavanja trenutnog stanja na terenu, gdje će pratiti situaciju , te po potrebi poduzimati određene radnje.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE