Tag Archive for: suad

Pripadnici FUCZ učestvovali na petodnevnoj obuci tim lidera, zamjenika tim lidera i oficira za vezu za spašavanje na vodi
Pripadnici FUCZ u Mostaru učestvovali na trodnevnoj radionici koja će, između ostalog, omogućiti poboljšanje sistema oslobađanja zemljišta od mina u BiH
Pripadnici FUCZ u Mostaru učestvovali na trodnevnoj radionici koja će, između ostalog, omogućiti poboljšanje sistema oslobađanja zemljišta od mina u BiH