Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 25./26.04.2017. godine, do 10:00 sati

POPLAVE

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 199,76  m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo je viši za 4 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 68,3 m3/s

Općina Gračanica. Vodostaj rijeke Spreče na mjernom mjestu Karanovac, jutros u 07:00 sati iznosio je 334 cm (nivo kada se primjenjuju redovne mjere odbrane od poplava je 300 cm).

Zbog visokog vodostaja rijeka Spreča se izlila i priobalno je poplavila oko 20 ha poljoprivrednog zemljišta.

Općina Doboj Istok. Na području općine Doboj Istok rijeka Spreča je poplavila priobalno oko 5 ha poljoprivrednog zemljišta.

POŽARI

Unsko-sanski kanton

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je jednu intervenciju u mjestu Magarice od 17:40 do 19:15 sati. Gorjelo je nisko rastinje. Požar su gasila dva vatrogasaca sa jednim vozilom.

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Vatrogasna jedinica Grada Zenica, imala je intervenciju na gašenju trave i niskog rastinja u ulici I Zeničke brigade.

Grad Tuzla. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla je imala jednu intervenciju na gašenju požara na privatnoj kući u naselju Vasići.

KLIZANJE TLA

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Na klizištu u naselju Malješ stanje je stabilno. Dana 25.04. 2017.godine izvršeno je uklanjanje veće količine materijala u nožici klizišta, koja se nalazi neposredno iznad stambenih objekata.

Stanje na klizištu rudničke jalovine na Površinskom kopu Vrtlište  je za sada stabilno. Vodostaj akumulacije je u porastu   za 125 cm u toku 24 sata usljed topljenja snijega u većim predjelima.  Pumpa je  u funkciji i voda se ispumpava iz akumulacije, a takođe voda protiče kroz hidro-tehnički objekata (tunel).

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Kanton Sarajevo

Općina Ilijaš. Kantonalni operativni centar civilne zaštite dobio je informaciju od strane Policijske stanice Ilijaš, da je u  ulici Sovrle br.13 pronađen nepoznati NUS.

O primljenoj informaciji obavješteni su pripadnici Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite, koji će navedeni NUS uklonuti tokom današnjeg dana.

Tuzlanski kanton

Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije  informacije o pronalasku NUS-a i to:

– općina Gradačac, lokalitet Lovački dom Mionica – Tramošnica, pronađeno kumulativno obilježavajuće zrno samohodnog topa ili tenkovsko 100 mm,

– općina Kalesija, pronađena pištoljska municija (428 kom).

O primljenim informacijama obavješteni su pripadnici Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

„A“ tim za uklanjanje NUS-a je obavljao poslove na uklanjanju NUS-a na području općine Zavidovići, ZE-DO kanton.

„B“ tim za deminiranje iz Tuzle obavljao je poslove deminiranja na novom zadatku „Čelićka Rijeka“.

„B“ tim za deminiranje Orašje obavljao je poslove deminiranja na zadatku „Duge njive – Seljublje“ na području općine Kalesija.

Hercegovačko-neretvanski kantom

Grad Mostar. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije  informacije o pronalasku NUS-a i to:

– od strane građana da je u mjestu Donji Vranjevići, iznad Blagaja, pronađeno  zrno topovske granate,

– od strane Policijske stanice Mostar Jug, da je u  u Pijescima, zaseok Lušca, pronađena minobacačka ili tromblonska mina.

O primljenim informacijama obavješteni su pripadnici Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

Srednjobosanski kanton

Općina G.Vakuf Uskoplje. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je dvije  informacije o pronalasku nepoznatog NUS-a na lokalitetima Grad-Karamustafić i Ričica.

O primljenim informacijama obavješteni su pripadnici Tima za uklanjanje eksplozivnih sredstava Federalne uprave civilne zaštite.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE