Predstavnici FUCZ u Mostaru učestvovali na trećoj nacionalnoj radionici IMPULS projekta

Glavni cilj IMPULS projekta je da zemlje regije imaju moderan i funkcionalan okvir za dijeljenje prostornih podataka u skladu s regionalnim i međunarodnim zahtjevima, da se ubrza razvoj inovativnih INSPIRE usluga za bolje donošenje odluka i postigne interoperabilnost podataka i usluga.

U Mostaru je od 21. do 23. marta 2017. godine održana IMPULS (Implementacija nacionalnih infrastruktura prostornih podataka u regiji zapadnog Balkana) nacionalna radionica pod nazivom “Podizanje svijesti o infrastrukturi prostornih podataka (IPP) i INSPIRE direktivi Europske unije i objavljivanje metapodataka”. Ovoj radionici, u organizaciji Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove  (FGU), učestvovali su i predstavnici Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ).

FGU u saradnji sa ostalim geodetskim agencijama iz regiona zapadnog Balkana učestvuje u provedbi IMPULS projekta, čiji je glavni cilj da zemlje regije imaju moderan i funkcionalan okvir za dijeljenje prostornih podataka u skladu s regionalnim i međunarodnim zahtjevima. Također, cilj projekta je da se ubrza razvoj inovativnih INSPIRE usluga za bolje donošenje odluka i da se postigne interoperabilnost podataka i usluga.

Prvog dana radionice razmatrana je problematika u vezi s izradom drafta zakona o IPP-u Federacije BiH. Radionici su prisustvovali IMPULS eksperti, članovi IMPULS tima FGU-a i članovi Radne skupine za institucionalna i pravna pitanja IPP-a FBiH koju je imenovalo Vijeće IPP-a FBiH. Doneseni su zaključci u vezi s načinom izrade drafta te dinamikom sastajanja Radne skupine i podnošenja izvještaja Vijeću IPP-a FBiH. Nakon završetka programa prvog dana održana je 6. sjednica Vijeća IPP-a FBiH na kojoj su pokrenute aktivnosti strukture Radne skupine za tehničke standarde IPP-a FBiH i donesena Odluka o izradi web-stranice Vijeća IPP-a FBiH.

Drugog radnog dana bilo je govora o pripremi i uređivanju metapodataka različitih subjekata IPP-a, odnosno skupova podataka koji će se koristiti u okviru IMPULS projekta. Tokom radionice svoja iskustva su prezentirali IMPULS eksperti iz Švedske, Hrvatske i Makedonije, te članovi IMPULS tima FGU-a.

Treći dan je razmatrana problematika u vezi s prikupljanjem podataka o subjektima IPP-a (registar subjekata IPP), izvorima prostornih podataka IPP-a, iskustva i metodologija izrade navedenih registara u Švedskoj, Hrvatskoj i Makedoniji, a sudionici su se informirali o prikupljenim podacima u FBiH, te potrebom stvaranja registra subjekata IPP-a FBiH, kao i registra izvora prostornih podataka IPP-a FBiH. Izrada ovih registara je prvi korak prema izradi metapodataka i uspostavi IPP-a FBiH.

Radionicu su vodili IMPULS eksperti i IMPULS tim FGU-a. Zemlje korisnice ovog projekta su: Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija, Makedonija i Kosovo. Projekt IMPULS finansira Švedska međunarodna razvojna agencija (SIDA) s Lantmaterietom (Švedska geodetska uprava) i Državnom geodetskom upravom Republike Hrvatske kao provedbenim partnerima.