Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 26./27.03.2017. godine, do 10:00 sati

ZEMLJOTRESI

Zapadnohercegovački kanton

Grad Široki Brijeg. Jutros u 07:19 sati, osjetio se zemljoters jačine 3,2 stepena po Richteru, s epicentrom  11 kilometara sjeveroistočno od Posušja, na području Širokog Brijega i Gruda. Nema informacija o materijalnim štetama.

POPLAVE – VODOSTAJI

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac jutros u 07,00 sati bio je 198,92 m.n.m., (tačka preljeva je 200 m.n.m.). u odnosu na mjerenje jučer u isto vrijeme nivo je niži za 7 cm. Ispust kroz temeljne otvore iznosi 16,2 m3/s.

POŽARI

Kanton Sarajevo

U izvještajnom periodu pripadnici PVJ Kantona Sarajevo imali su dvije intervencije na gašenju požara i to: na Trebeviću, gdje je gorio krov hotela Pino Nature, te na gašenju pomočnog objekta (garaže).

Unsko-sanski kanton

Općina Bosanska Krupa.  Vatrogasna jedinica općine Bosanska Krupa  imala je intervenciju od 14:50 do 15:25 sati, u mjestu Halkići, gdje je gorio pomoćni objekat. Požar su gasila dva vatrogasca s jednim vozilom.

Općina Sanski Most. Vatrogasna jedinica općine Sanski Most imala je intervenciju u vremenu od 15:54 do 16:20, sati u mjestu Sanska brda, gdje je gorjelo nisko rastinje. Požar su gasili dva vatrogasca s jednim vozilom.

Općina Cazin. Vatrogasna jedinica općine Cazin  imala je intervencij na gašenju požara u vremenu od 13:31 do 14:20 sati, u mjestu Slatina, gdje je gorjelo skladište plastičnih cijevi. Požar je gasilo pet vatrogasaca s dva vozila.

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. Vatrogasna jedinica grada Tuzla imala je intervencije na gašenju požara u naseljima: Slavinovići, gdje je gorjela štala, Sjenjaku, gdje je gorjeo  dimnjak, Lipnici, gdje je gorjela šuma i u Bosanskoj Poljani, gdje je gorjelo nisko rastinje. Svi požari su lokalizovani i ugašeni.

Općina Živinice. Vatrogasna jedinica Đurđevik imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

  • –   na privatnom stambenom objektu u Đurđeviku, MZ Šajići, gdje je pričinjena veća materijalna šteta, te
  • –   na autobusu u Đurđeviku.

Požari su lokalizovani i ugašeni.

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Jablanica. Vatrogasna jedinica općine Jablanica imala je tri intervencije na gašenju požara, i to:

  • – od 11:00 do 18:00 sati, na području sela Dobrigošća, gdje je gorjela šuma,
  • – od 15:00 do 16:00 sati, na području sela Sovići, gdje je gorjela trava i nisko rastinje,
  • – od 14:00 do 20:30 sati, na području Masne Luke (Blidinje – Risovac), gdje je gorjela borova šuma, ispomoć na gašenju pružena je vatrogasnoj jedinici Posušje.

Općina Konjic. Na Boračkom jezeru smanjen je intenzitet požara, čemu je doprinijela kiša koja je konstantno padala slabijim intenzitetom od 12:00 do 17:00 sati, tako da je ostalo još nekoliko stabala bora da gori na nepristupačnom terenu.

Po informacijama koje smo dobili jutros u 08:00 sati, od vatrogasne jedinice općine Konjic, stanje na požarištu kod Boračkog jezera je nepromijenjeno.

Bosansko-podrinjski kanton

Općina Goražde.

–  Profesionalna vatrogasna jedinica dobila je dojavu o pojavi požara na bjelogoričnoj i crnogoričnoj šumi lokalitet Mirvićiu u  MZ-a Osječani. Odmah po dojavi u 11:32 sati, četiri vatrogasca sa dva vatrogasna vozila izašli su na lice mjesta, te proveli akciju gašenja požara, koji je lokalizovan u 18:30 sati. Pored vatrogasaca u akciji gašenja učestvovalo je i pet pripadnika J.P. „Bosansko Podrinjske Šume“ Goražde i jedan mještanin.

–  Također, Profesionalna vatrogasna jedinica dobila je dojavu o pojavi požara na  privatnoj firmi koja se bavi proizvodnjom namještaja „FA“ Goražde, u ulici Muhidina Mašića Munje, MZ-a Goražde IV.  Odmah po dojavi u 12:17 sati, devet vatrogasca sa tri vatrogasna vozila  izašli su na lice mjesta i  proveli akciju gašenja požara. U pomoć su im pristigla tri vatrogasca sa jednim kamionom firme Unis „Ginex“ iz Goražda, te dva radnika sa jednom cisternom JKP „6 Mart“ Goražde. U akciji gašenja požara, također, učestvovali su i radnici pomenute firme kao i građani. Na gašenju požara ukupno je učestvovalo dvadesetpet lica. Na licu mjesta bila je prisutna i Hitna pomoć s jednim vozilom i dva pripadnika kao i dva pripadnika MUP-a BPK-a Goražde. Požar je lokalizovan u 13:00 sati. U akciji gašenja lakše je povrijeđen jedan radnik pomenute firme. Pričinjena je velika materijalna šteta. Uzroke požara će utvrditi nadležni organi.

Srednjobosanki kanton

Općina Travnik. Vatrogasna jedinica općine Travnik imala je četiri intervencije na gašenju požara i to:

–  na lokalitetu Kalibunara, gdje je gorjelo nisko rastinje,

–  na lokalitetu Pilana, Nova Bila, gdje su gorjele table za šalovanje i skladišnji prostor,

–  na lokalitetu Pirota, gdje je gorjela suha trava i nisko rastinje,

–  na lokalitetu Pilana, Nova Bila, gdje je gorjeo silos sa piljevinom. U akciji gašenja intervenisali su vatrogasci vatrogasnog društva Nova Bila. Svi požari su  ugašeni.

Općina Busovača. Vatrogasna jedinica općine Busovača imala je intervenciju na gašenju požara na lokalitetu Carice, gdje je gorjela šuma.                                                                          

Općina Jajce. Vatrogasna jedinica općine Jajce imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

–  na lokalitetu Ćusine, gdje je gorjelo nisko rastinje i trava,

–  na lokalitetu Zastinje (Žune), gdje je gorjelo nisko rastinje i trava. Požari su ugašeni.

Općina Bugojno. Vatrogasna jedinica općine Bugojno imala je dvije intervencije na gašenju požara i to:

–  na lokalitetu Garačići, gdje je gorjelo nisko rastinje, deponija otpada i suha trava,

–  na lokalitetu Goruša, gdje je gorjelo nisko rastinje i suha trava. Svi požari su ugašeni.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Kakanj. Vatrogasna jedinica općine Kakanj imala je intervenciju na gašenju požara niskog rastinja i suhe trave na lokalitetu Vrana.

Općina Olovo. Vatrogasna jedinica općine Olovo imala je dvije intervencije na gašenju požara niskog rastinja i suhe trave na lokalitetu Orlja te u naselju Ajdinovići.

KLIZANJE TLA

Zeničko-dobojski kanton

Općinska služba civilne zaštite Kakanj:

Na klizištu u naselju Malješ stanje je stabilno. Radovi se još izvode na prokopavanju kanala i polaganju cijevi za kanalisanje i odvodnju vode iz klizišta, te aktivni su radovi i na izradi potpornog zida za zaštitu stambenih objekata.

Stanje na klizištu rudničke jalovine na Površinskom kopu Vrtlište  je za sada stabilno. Vodostaj akumulacije je u opadanju  za 40 cm u toku 24 sata.  Pumpa i dalje ispumpava vodu iz akumulacije, voda istječe i kroz tunel. Za naselja Brnjica, Subotinja i Mramora koja su koristila putnu komunikaciju kroz Donji Kakanj, do daljnjeg se koriste alternativni putni pravci.

ZARAZNA BOLEST KOD ŽIVOTINJA

Zeničko-dobojski kanton

Općinska služba civilne zaštite Tešanj. U subotu, 25.03.2017. godine, nešto iza 16:00 sati, od strane UG Sportskih ribolovaca Jelah, Općinska služba civilne zaštite zaprimila je dojavu o pomoru ribe u Mračajskoj rijeci u Jelahu. Na teren su izašli predstavnici ribolovnog društva iz Jelaha, Općinski vodno-komunalni inspektor te predstavnici Općinske  službe civilne zaštite i policije. Konstatovan je pomor ribe, uzeti su uzorci vode i ribe u cilju identifikacije polutanata koji su izazvali pomor.

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Kanton Sarajevo

U izvještajnom periodu Kantonalni operativni centar civilne zaštite zaprimio je tri  informacije o pronalasku NUS-a i to:

–  od strane Općinske službe CZ Ilijaš, da je u selu Korita, pronađen jedan nepoznat NUS,

–   od strane Policijske stanice Novi Grad, da je na lokalitetu Briješće brdo, pronađen jedan nepoznat NUS,

–    od strane građanina, da su u ulici Reljevska do br. 45, pronađene dvije ručne bombe i nešto municije.

O primljenim  informacijama obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

Unsko-sanski kanton

Općina Velika Kladuša. Iz Policijske stanice Velika Kladuša, zaprimljena je službena zabilješka, na okolnosti predaje municije po akciji „Žetva“. Primljeno je devet komada metaka za automatsku pušku, kalibra 7,62 mm.

OSTALO

Potraga za nestalom osobom

Kanton 10

Općina Livno. Dana 26.03.2017 godine u 20:10 sati, prema dobivenoj informaciji od  predstavnika GSS-a u  Kantonu 10, grupa od deset planinara iz Bihaća zalutala je u magli podno Troglava, najvišeg vrha Dinare.

Predstavnik GSS-a, gdin Marino Vidović stupio je u kontakt sa grupom, koja mu je poslala svoju GPS lokaciju, te im je dao upute da se sklone u obližnji stari, napušteni objekat i čekaju grupu spasilaca iz Sinja, koji kreću prema njima.

Sa strane BiH, GSS iz Kantona 10, skupa sa pripadnicima specijalne policije MUP-a Kantona 10, odmah je krenula prema graničnom području.

Nešto prije ponoći članovi GSS-a i specijalne policije, prihvatili su planinare iz Bihaća na BiH strani planine Dinare, te ih doveli u podnožje planine.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE