INFORMACIJA – Aktivnosti Federalne uprave civilne zaštite 24.09.2017. godine: 13:00 sati

Timovi Federalne uprave civilne zaštite koji učestvuju u vježbi NATO „Bosna i Hercegovina 2017“ koja se održava na području Tuzlanskog kantona, od jučer, 23.09.2017. godine, nalaze se na lokalitetu Kampusa Univerziteta u Tuzli, u bazi vježbe, gdje uređuju kamp i osiguravaju sve potrebne uslove za rad specijalističkih timova, koji učestvuju u vježbi,

Osim tih aktivnosti, pružaju neophodnu tehničku podršku Ministarstvu sigurnosti Bosne i Hercegovine, za doček, raspoređivanje i smještaj međunarodnih timova koji dolaze na vježbu.

Osigurana je sva neophodna tehnička i druga pomoć, kako za vlastite tako i i za potrebe Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, kao i za sve učesnike vježbe.

Pojedini specijalistički timovi vrše završne pripreme pojedinih lokacija za izvođenje pojedinih planiranih vježbovnih aktivnosti.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE  CIVILNE ZAŠTITE