Obavještenje o održavanju ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: novembar 2017. godine

OBAVJEŠTENJE

o održavanju popravnog ispita za rukovodioca akcije gašenja požara za ispitni rok: novembar 2017. godine

Popravni Ispit za rukovodioca akcije gašenja  požara održati će se dana 18.11.2017. godine sa početkom u 10 sati u prostorijama Federalne uprave civilne zaštite u ulici Vitomira Lukića broj 10, Sarajevo.

KOMISIJA ZA POLAGANJE ISPITA  ZA RUKOVODIOCA AKCIJE GAŠENJA POŽARA