Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 26./27.12.2015.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Kanton 10.

Općina Livno. Na području općine Livno, iznad sela Ljubunčić i Žirović i na planini Kruzi, došlo je do dva veća prostorna požara u kojima gori trava i nisko rastinje. Zbog niskih temperatura i nepristupačnog terena otežano je gašenje istih.

 

Hercegovačko-neretvanski kanton

Općina Čapljina. Dana 26.12.2015. godine, u periodu od 13:05 do 13:50 sati, pripadnici VJ Čapljina gasili su požar šume i niskog rastinja u Šuškovom selu – Ivanuša. Požar ugašen.

 

Tuzlanski kanton

Grad Tuzla. VJ grada Tuzle imala je intervenciju na gašenju požara dimnjaka na stambenom objektu u naselju Mramor.

 

Zeničko-dobojski kanton

Općina Maglaj. VJ Maglaj imala je intervenciju u ulici Aleja Ljiljana T1, gdje je gašen požar na zapaljenom dimnjaku. Požar ugašen. Povrijeđnih lica nije bilo. Pričinjena manja materijalna šteta na stambenom objektu.

 

ZAGAĐENJE OKOLIŠA

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Na osnovu podataka o izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija u zraku i nepovoljnih meteoroloških uslova koji pogoduju pogoršanju kvaliteta zraka, a u skladu sa Operativnim planom interventnih mjera Grada Zenica za djelovanje u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, i dalje je na snazi proglašenje epizoda povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku stepena PRIPRAVNOST.

          

Kanton Sarajevo

U Kantonu Sarajevu je zbog zagađenosti zraka i dalje na snazi epizoda „Pripravnosti“.

Jutros u 08:00 sati, temperatura u Sarajevu je iznosila -20C, Atmosferski pritisak iznosi 957 hPa, za 13 hPa je viši od normalnog i lagano raste.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Kanton Sarajevo

Općina Stari grad. Kantonalni operativni centar civilne zaštite primio je informaciju o pronalasku NUS-a i to: dana, 26.12.2015. godine, u 10:01 sati, od strane građanina da su u ulici Škaljin sokak pronađene tri ručne bombe. O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite.

 

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE