Sažetak Redovnog izvještaja o stanju u Federaciji BiH, za dane 25./26.12.2015.godine, do 10:00 sati

POŽARI

Tuzlanski kanton

Općina Gradačac. DVD Gradačac je imala intervenciju na gašenju požara na niskom rastinju i voćnjaku u naselju Mionice. Požar su do dolaska DVD-a lokalizovali mještani.

Grad Tuzla. PVJ Tuzla je imala tri intervencije na gašenju požara i to požar na smeću u ul. Husinskih rudara i dva požara na niskom rastinju u naseljima Moluhe i Šićki Brod. Svi požari su lokalizovani i ugašeni.

Zeničko-dobojski kanton

Općina Zavidovići. U selu Skroze požar u pomoćnom objektu (šupa) u kojem se nalazila drva za ogrjev, uzrok nepažnja pri loženju vatre, šupa izgorjela, pričinjena veća materijalna šteta na šupi , bez povrijeđenih lica. Požar ugašen. I tri požara kontejnera u gradu, požari ugašeni.

Općina Tešanj. Dana 25.12.2015. godine, u 20,00 sati, ispred UO “Šadrvan”u mjestu Jelah, općina Tešanj, došlo do zapaljenja pmv marke “Golf-IV”, iz Tešnja, gdje je pričinjena materijalna šteta bez povređenih lica. Požar lokalizovan od strane VJ Tešanj u 20,30 sati. Izvršen uviđaj. I u selu Mekiš požar na dimnjaku kuće, manja materijalna šteta , bez povrijeđenih lica.

Općina Visoko. U MZ Moštre požar dimnjaka na kući, manja materijalna šteta, bez povrijeđanih lica.

 

ZAGAĐIVANJE OKOLIŠA

Zeničko-dobojski kanton

Grad Zenica. Na osnovu podataka o izmjerenim koncentracijama zagađujućih materija u zraku i nepovoljnih meteoroloških uslova koji pogoduju pogoršanju kvaliteta zraka, a u skladu sa Operativnim planom interventnih mjera Grada Zenica za djelovanje u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka, i dalje je na snazi proglašenje epizoda povećanih koncentracija zagađujućih materija u zraku stepena PRIPRAVNOST.    

                                                                    

Kanton Sarajevo

Federalni hidrometeorološki zavod. U Kantonu Sarajevu je zbog zagađenosti zraka, i dalje na snazi epizoda „Pripravnosti“ i nadležne institucije poduzimaju mjere u skladu sa lokalnim planovima interventnih mjera za slučajeve prekomjerne zagađenosti.

Jutros u 08:00 sati, temperatura u Sarajevu je iznosila -20C, vlažnost zraka 100{a2a319f19d50a12f1aed2e6c36733902941c3f94d4616828affb0c4c4a30ded0}, a barometarski pritisak 958,9 hPa.

 

NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA – NUS

Tuzlanski kanaton

Grad Tuzla. U protekla 24 sata KOC Tuzla je zaprimio dvije prijave NUS-a na području Grada Tuzle, u naselju Šićki Brod (ručna bomba 2 kom.) i više komada raznog NUS-a kod KDZ tima MUP-a TK.

Kanton Sarajevo

Općina Hadžići. U izvještajnom periodu Kantonalni operativni centar civilne zaštite, primio je jednu informaciju o pronalasku NUS-a i to dana, 25.12.2015.godine u 09:15 sati, dojava od Op Sl CZ Hadžići, na lokalitetu Pazarića, nalazi se jedan NUS. O primljenoj informaciji obaviješteni su pripadnici Tima za UES Federalne uprave civilne zaštite, koji će prijavljeni NUS preuzeti u narednom periodu.

OPERATIVNI CENTAR FEDERALNE UPRAVE CIVILNE ZAŠTITE